Jaunumi

Mentor Latvia aicina pieteikties mentorus – vīriešus Rīgā

2016. gada 9. decembris

Biedrība “Mentor Latvia” izsludina mentoru pieteikšanos 2017. gada mentorpogrammai Rīgā. Tā kā jaunajā Rīgas mentorprogrammā puiši ir vairākumā, un atbilstoši programmas nosacījumiem mentorpārī abi dalībnieki ir vienāda dzimuma, tiek meklēti mentori – vīrieši.

Pieteikšanās iespējama no 2016. gada 9. decembra līdz 2017. gada 9. janvārim.

Aicinām pieteikties mentorus vecumā no 25 gadiem, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski. Mentoru pieteikšanās un izvēles process attēlots infografikā.  

Kā notiek mentorprogramma?

Katram jaunietim programmā tiek nodrošināts individuāls mentors. Mentor Latvia pirms programmas uzsākšanas veic individuālas intervijas gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku mentorpāri.

Mentorprogramma ilgst vienu gadu, mentoram un jaunietim tiekoties vismaz divas reizes mēnesī. Mentorprogramma paredz kabatas naudu mentorpāra tikšanās un dažādu pasākumu apmeklēšanas izdevumu segšanai 168 eiro apmērā gadā.

Mentor Latvia organizē arī kopīgus izglītojošus un radošus pasākumus jauniešiem un mentoriem. Mentor Latvia atbalstītāji sniedz iespēju mentoriem un jauniešiem apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus.

Kas ir mentors?

Mentors ir padomdevējs – pieaugušais, jaunieša atbalsta un uzticības persona vecumā no 25 gadiem. Mentors sniedz atbalstu jaunietim, uzklausot viņu, pavadot kopā laiku dažādās brīvā laika aktivitātēs un palīdzot jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Svarīgi datumi

09.01.2017

Gala pieteikšanās termiņš anketas aizpildīšanai dalībai 2017. gada mentorprogrammā

Decembris-janvāris

  ...

Aicina pieteikties mentorus jauniešiem Kuldīgā, Saldū, Tukumā un Jelgavā

2016. gada 7. novembris

Biedrība “Mentor Latvia” izsludina mentoru pieteikšanos 2017. gada mentorpogrammām Jelgavā, Tukumā, Saldū un Kuldīgā. Pieteikšanās iespējama no 2016. gada 7. novembrim līdz 2017. gada 7. janvārim.

Aicinām pieteikties mentorus vecumā no 25 gadiem, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski. Mentoru pieteikšanās un izvēles process attēlots infografikā.  

Kā notiek mentorprogramma?

Katram jaunietim programmā tiek nodrošināts individuāls mentors. Mentor Latvia pirms programmas uzsākšanas veic individuālas intervijas gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku mentorpāri.

Mentorprogramma ilgst vienu gadu, mentoram un jaunietim tiekoties vismaz divas reizes mēnesī. Mentorprogramma paredz kabatas naudu mentorpāra tikšanās un dažādu pasākumu apmeklēšanas izdevumu segšanai 168 eiro apmērā gadā.

Mentor Latvia organizē arī kopīgus izglītojošus un radošus pasākumus jauniešiem un mentoriem. Mentor Latvia atbalstītāji sniedz iespēju mentoriem un jauniešiem apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus.

Kas ir mentors?

Mentors ir padomdevējs – pieaugušais, jaunieša atbalsta un uzticības persona vecumā no 25 gadiem. Mentors sniedz atbalstu jaunietim, uzklausot viņu, pavadot kopā laiku dažādās brīvā laika aktivitātēs un palīdzot jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Svarīgi datumi

07.01.2017

Gala pieteikšanās termiņš anketas aizpildīšanai dalībai 2017. gada mentorprogrammā

Decembris-janvāris

 

Decembris-februāris

Intervijas ar potenciālajiem mentoriem, dokumentu pārbaude (Tukuma un Jelgavas mentorprogrammā)

Intervijas ar potenciālajiem mentoriem, dokumentu pārbaude (Kuldīgas un ...

Mentorprogramma, kas mainījusi dzīvi

2016. gada 12. oktobris

 

 

Motivācija mācīties un dzīvot labāku dzīvi – tā ir mainījusies 17 gadus vecā Artūra dzīve kopš dalības 2016. gada mentorprogrammā. Kāds mentorpāra stāsts ir ieguvis pavisam citu virzienu, jo Artūrs ir atradis jaunu ģimeni – Reini un Silvu.

Šī gada 7. oktobrī mūsu mentors Reinis Ziļevs oficiāli kļuva par aizbildni Irlavas bērnu nama audzēknim Artūram. Šis ir pirmais gadījums Mentor Latvia piecu gadu darbības laikā, kad jaunietis mentorprogrammā iegūst jaunu ģimeni.

Reiņa un Artūra stāsts sākās martā – 2016. gada Tukuma mentorprogrammas atklāšanā. Vasaru Artūrs pavadīja Reiņa apsaimniekotajā viesu namā “Rezidence Kurzeme”, iepazīstot mazliet citu dzīvi un palīdzot saimniecībā. Reinis atzīst, ka šo mēnešu laikā Artūrs bija iedzīvojies ģimenē, jutās labi, nostiprinājās abu attiecības, tika iegūta uzticība un paļaušanās vienam uz otru. Arī Reiņa ģimene – sieva un meita – bija pieņēmusi jaunieti. Puisis ne tikai jauki pavadīja vasaru, bet arī labprāt palīdzēja saimniecības darbos, un kopā būšana ar Artūru kļuva par Reiņa ģimenes ikdienu.

Vasaras izskaņā Reiņa ģimene pietuvojās realitātei, jo pienāca laiks, kad Artūram bija jādodas atpakaļ uz bērnunamu. Jaunieša dzīve atkal nonāktu vecajās sliedēs. Iepriekš Artūram bija gadījies iekļūt ne tajā labākajā kompānijā, un puisis jau savos jaunajos gados bija izbaudījis dažādu atkarību nesto postu ...

Tukumā notiks pasākums jauniešiem "Par kaifu vai lietas, kas aizrauj"

2016. gada 19. septembris

Otrdien, 14. augustā, Tukuma novada Jaunatnes iniciatīvu centrā notiks informatīvs pasākums mentorprogrammas jauniešiem "Par kaifu vai lietas, kas aizrauj". Pasākumu organizē biedrība “Mentor Latvia” ar mērķi izglītot jauniešus par atkarību izraisošām vielām, atkarību veidiem un iespējām, kā pretoties grupas spiedienam. Pasākuma otrajā daļā jauniešiem būs iespēja piedalīties nozīmīšu veidošanas radošajā darbnīcā.

Pasākumā piedalīsies mentorprogrammas jaunieši no Tukuma, Saldus un Jelgavas.

Mentor Latvia regulāri organizē dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus mentorprogrammas dalībniekiem – jauniešiem un viņu mentoriem, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū, izglītotu par aktuālām tēmām, kā arī palīdzētu jauniešiem iepazīt dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mentorprogrammas būtība ir praktiska un emocionāla atbalsta sniegšana jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Mentorprogrammā gada laikā mentors jeb padomdevējs sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jaunietim, pavadot noteiktu laiku dažādās sabiedriskajās aktivitātēs. Ar programmas palīdzību piecu gadu laikā atbalsts sniegts jau 120 jauniešiem. 2016. gada programmā kopumā izveidoti 66 mentorpāri.

Mentor Latvia

“Mentor Latvia” ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot dažādās aktivitātēs un iepazīstinot ar reālām dzīves situācijām, tādējādi palīdzot sagatavoties patstāvīgai dzīvei. Mentorprogramma darbojas Rīgā, Tukumā, Saldū un Jelgavā, tās ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra Čakstes iniciatīvu Mentorprogramma kopš ...

Latvijas valsts meži atbalsta mentorprogrammu jauniešiem

2016. gada 4. jūlijs

A/S “Latvijas valsts meži” jau otro gadu atbalsta biedrības “Mentor Latvia” organizētos izglītojošus un izklaidējošus pasākumus mentorprogrammas jauniešiem. 2016.gada mentorprogrammā piedalās vairāk nekā 60 jaunieši no Rīgas, Jelgavas, Tukuma, Saldus un Kuldīgas.

Līdz šīgada jūlija sākumam A/S “Latvijas valsts meži” ziedojums devis iespēju noorganizēt vairākus pasākumus mentorprogrammas dalībniekiem gan Rīgā, gan reģionos. Aprīlī jauniešiem bija iespēja apmeklēt informatīvu semināru par droša darba iespējām ārzemēs. Maijā mentori un jaunieši devās pārgājienā, kura laikā tika organizētas dažādas aktivitātes un spēles, savukārt jūnijā Tukumā notika komandu saliedēšanas pasākums reģionu mentorprogrammas mentoriem un jauniešiem. Jūnijā notika arī izglītojošs pasākums jauniešiem par saskarsmi un etiķeti un, ņemot vērā jauniešu interesi un jautājumu apjomu, jūlijā notiks jau otrais pasākums par saskarsmes tēmu.

Rudenī plānoti vairāki pasākumi, kas vērsti uz jauniešu izglītošanu dažādos jautājumos, tostarp seminārs par personīgo drošību – riskiem, kas saistīti ar nelegālo nodarbinātību ārzemēs, informatīvs pasākums par praktiski noderīgiem mācīšanās veidiem, nodarbība par stresa mazināšanas un relaksācijas metodēm, riskiem, kas saistīti ar atkarību izraisošo vielu lietošanu, kā arī pasākumi, kas sniegs informāciju un jaunas zināšanas jauniešiem par cilvēktirdzniecības riskiem, kas saistīti ar nelegālu darbu ārzemēs un personīgā budžeta plānošanu un padomiem budžeta plānošanā.

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem zināšanas, kas palīdzēs ...

Mentorpāri piedalās komandu saliedēšanas pasākumā

2016. gada 8. jūnijs

Sestdien, 4.jūnijā, atpūtas bāzē “Sveikuļi”, Tukumā notika reģionālās mentorprogrammas dalībnieku komandu saliedēšanas pasākums. Pasākuma laikā mentorpāri no Jelgavas, Tukuma un Saldus varēja pārbaudīt savu veiklību un orientēšanās prasmi dažādās aktivitātēs ­- gan labirintu šķērsošanā, gan citos veiklības uzdevumos. Pasākumā piedalījās 17 mentori un 16 jaunieši no visām reģionu mentorprogrammām.

"Sirsnīgs paldies pasākuma organizatoriem un dalībniekiem par lielisko sestdienu! Prieks bija piedalīties pasākumā, kur tika izkustināts ne tikai ķermenis, bet arī pelēkās šūniņas! Šāda veida pasākumi un kompānija ir fantastisks enerģijas lādiņš!", Ilze - mentore

"Sestdiena bij ļoti ļoti jauka! Jauka kompānija, izdevās arī iepazīties ar citiem bērniem ko es pat nebiju gaidījusi! Ēdiens garšīgs, viss bija brīvi un bez nekādas izlikšanās! Aktivitātes bija aizraujošas un nebija grūtas! Man ļoti patika!", Alise - jauniete

Zviedrija sniedz plašu atbalstu jauniešu mentorprogrammai Latvijā

2016. gada 19. maijs

 

“Mentor Latvia” piecu darbības gadu laikā ir sniegusi atbalstu 120 jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes rūpju. Mentorprogramma jauniešiem ir vienīgais sociālais projekts Latvijā, kuru atbalsta Zviedrijas karaļnams. 2016.gada 18.maijā Latvijā viesojās Zviedrijas Karalienes Silvijas fonda “Care about the Children” pārstāve Susanna Karlzone (Susanne Carlzon), lai iepazītos ar mentorprogrammas darbības attīstību Latvijā un pastāstītu par galvenajiem izaicinājumiem pašlaik darbā ar jauniešiem Zviedrijā.

Vizītes laikā Susanna Karlzone viesojās Zviedrijas vēstniecībā un Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā, kur tikās ar šīgada mentorprogrammas jauniešiem –internātpamatskolas skolēniem – un viņu mentoriem. Susanna Karlsone norādīja, ka pašreiz fonda “Care about the Children” viens no lielākajiem izaicinājumiem ir atbalsta sniegšana bērniem, kuri nākuši no bēgļu ģimenēm kara skartajās zonās. Ņemot vērā bēgļu pieplūdumu Zviedrijā, valsts ir uzņēmusi kopumā ap 70 tūkstošu bērnu no bēgļu ģimenēm. Fonds sniedz ieguldījumu projektos, kas ir tieši vērsti uz atbalsta sniegšanu apdraudētiem bērniem un jauniešiem, tostarp arī bērniem un jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta.

Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care about the Children” ir jauns “Mentor Latvia” sadarbības partneris, kas atbalsta uz bērnu labklājību vērstus projektus visā pasaulē. Fonds šīgada mentorprogramamas darbības attīstībai Latvijā sniedzis ievērojamu atbalstu.

“Mentor Latvia” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čakste uzsver mentorprogrammas darbības nozīmīgumu: ”Katrs ieguldītais eiro ...

Mentorprogrammas jauniešus informēs par droša darba iespējām ārzemēs

2016. gada 3. maijs

2016.gada 5.maijā Saldus Profesionālajā vidusskolā notiks seminārs mentorprogrammas jauniešiem par droša darba iespējām un brīvprātīgo darbu ārzemēs, lai veicinātu jauniešu informētību un izpratni par tik aktuālo tēmu – darba iespējām ārpus Latvijas.

Pasākumu organizē biedrība Mentor Latvia, ņemot vērā jauniešu interesi par darbu ārzemēs, un tendenci doties uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos. Seminārā piedalīsies reģionu mentorprogrammas jaunieši no Jelgavas, Tukuma, Saldus, kā arī Saldus Profesionālās vidusskolas audzēkņi. Pasākumā jauniešus par legālām darba iespējām ārzemēs informēs Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultants Andris Seglinš, par Eiropas Brīvprātīgā darba iespējām – pārstāve no Saldus Jauniešu centra “Šķūnis”.

Mentor Latvia regulāri organizē dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus mentorprogrammas dalībniekiem – jauniešiem un viņu mentoriem, lai iesaistītu mentorpārus kopīgās aktivitātēs un piedāvātu jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī apgūt ko jaunu.

Mentor Latvia programmu vadītāja Jana Priedniece atzinīgi novērtē mentorprogrammas darbības attīstību: “Šogad svinam Mentor Latvia piecu gadu darbības jubileju. Priecājamies, ka, pateicoties uzņēmēju atbalstam, katru gadu savu darbību varam izvērst arvien plašāk. Šīgada mentorprogrammu finansiāli atbalsta arī Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care about Children”. Mentorprogrammu reģionos atklājām 31.martā, un šogad tā sākusi darboties arī Jelgavā. Ceram, ka nākamgad varēsim apgūt kādu jaunu reģionu.”

Mentorprogrammas būtība ir praktiska un ...

Mentorprogrammai saziedoti vairāk nekā 16 tūkstoši eiro

2016. gada 29. aprīlis

Noslēdzoties Mentor Latvia un Rimi ziedojumu vākšanas kampaņai, pusotra mēnešu laikā iedzīvotāji Rimi un Supernetto veikalos Mentorprogrammai saziedojuši 16 023, 03  eiro. Līdzekļi tiks izmantoti, lai attīstītu Mentorprogrammas darbību Rīgā un vairākos Latvijas reģionos, organizējot mentorpāriem kopīgas tikšanās un palīdzot jauniešiem, kuriem pietrūkst emocionāla un praktiska ģimenes atbalsta un rūpju.

Lai gan Mentor Latvia ziedojumu vākšanas kampaņa veikalos norisinājās tikai pirmo gadu, pateicoties lielajai iedzīvotāju interesei un iesaistei, par savāktajiem līdzekļiem reģionos mentorpāriem šogad būs iespēja organizēt dažādus atbalsta pasākumus. Tās būs gan kopīgas un saliedējošas aktivitātes, piemēram, pārgājieni brīvā dabā, gan arī informatīvi stāstu vakari par dažādām, jauniešiem saistošām un noderīgām tēmām. Ziedojumi tiks izmantoti arī, lai piesaistītu psihologus, kas problēmu gadījumā gan tiekas ar jauniešiem individuāli, gan arī sniedz konsultatīvu atbalstu mentoriem mentoru atbalsta grupu tikšanās reizēs.

“Vēlos teikt lielu paldies visiem ziedotājiem! Pateicoties saziedotajai summai, šogad mēs biežāk varēsim mentorpāriem rīkot kopīgas tikšanās, palīdzot jaunajiem cilvēkiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu un sniegt iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs, tādējādi iepazīstinot viņus ar reālās dzīves situācijām gan praktiski, gan psiholoģiski. Esam iesākuši skaistu tradīciju – stāstu vakarus, kuros aicinām piedalīties gan esošos mentorpārus, gan no iepriekšējiem gadiem un kuros vieslektori vai mūsu pašu mentori stāsta par jauniešiem noderīgām tēmām. Līdzekļi noderēs ...

Mentorprogrammas dalībnieki viesojas Rimi

2016. gada 15. aprīlis

2016.gada 14.aprīlī Rimi hipermārketā tirdzniecības centrā “Olympia” notika ekskursija mentorprogrammas jauniešiem, kuras laikā bija ne tikai iespēja iepazīties ar lielveikala darba specifiku un tajā pārstāvētajām profesijām, bet arī uzzināt, kā praktiski darbojas lielveikala ceptuve un noliktava, iepazīties ar citām telpām un veikala infrastruktūru. Tāpat jaunieši uzzināja par sev aktuālo tēmu – kādas ir darba iespējas un vakances lielveikalos Rimi vasaras periodā. Ekskursijā piedalījās 23 jaunieši un mentori no Rīgas un Jelgavas.

Programmu vadītāja Jana Priedniece atzinīgi novērtē sadarbības partnera Rimi piedāvāto iespēju apmeklēt Rimi lielveikalu un iepazīstināt ar tā darba specifiku: “Šī ir lieliska iespēja jauniešiem redzēt un saprast, kā tiek organizēts darbs lielveikalā un, kādu profesiju pārstāvji vispār strādā Rimi. Tā kā mūsu programmas jaunieši ir vecumā no 15 – 19 gadiem, tad tieši šajā vecuma grupā darba un prakses iespējas ir ļoti aktuāla tēma. Ceram arī turpmāk organizēt ekskursijas uzņēmumos, kas jauniešiem uzskatāmi attēlo darba ikdienu un profesiju iespējas konkrētajā nozarē.”

Mentor Latvia un Rimi sadarbība ir uzsākta šīgada mentorprogrammas ietvaros. Martā visos Rimi un Supernetto veikalos tika uzstādītas ziedojumu kastītes, kas dod iespēju ikvienam veikala apmeklētājam atbalstīt mentorprogramas darbības attīstību Latvijas reģionos.