Programma

Mentorprogrammas mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu jauniešiem, kuri bērnībā nav izjutuši ģimenes atbalstu un rūpes. Programmā piedalās ārpusģimenes aprūpē dzīvojoši jaunieši, kā arī jaunieši no ģimenēm, kur vecākiem ir ierobežotas spējas sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu.

Mentors jeb padomdevējs ir atbalsta, uzticības persona vecumā no 25 gadiem, kas sniedz atbalstu jaunietim, uzklausot viņu, pavadot kopā laiku dažādās sabiedriskajās aktivitātēs un palīdzot jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Jauniešu ieguvumi

Atbalsts, iedrošinājums, derīgi padomi sadzīves situāciju risināšanai, kas sniedz ieguldījumu jaunieša nākotnē. Piedaloties mentorprogrammā, jaunietis uzlabo saskarsmes spējas, gūst iespēju paplašināt savu redzesloku un stiprināt pārliecību par savām spējām.

Mentoru ieguvumi

Dalība programmā ir unikāla iespēja dalīties savā dzīves pieredzē un iemācīties ko jaunu, gūt ieskatu jauniešu dzīves stilā un domāšanā. Tā palīdz attīstīt komunikācijas prasmes, spēju iejusties neparedzamās situācijās, risināt konfliktus, būt atvērtam jauniem izaicinājumiem.

1. solis: Pēc mentoru un jauniešu pieteikuma saņemšanas tiek veiktas individuālas intervijas gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku pāra kombināciju.

2. solis: Mentoriem notiek sagatavošanas mācības (kopā 6 stundas).

3. solis: Mentorprogramma ilgst vienu gadu, mentoram un jaunietim tiekoties divas reizes mēnesī. Mentorpāris brīvo laiku pavada saskaņā ar savām interesēm. “Mentor Latvia” atbalstītāji sniedz iespēju apmeklēt teātri, hokeja spēles, izstādes un kino. Savukārt citiem saruna pie tējas vai makšķerēšana sniedz lielāku gandarījumu un personīgo izaugsmi.

4. solis: Reizi divos mēnešos notiek mentoru atbalsta grupas tikšanās.

5. solis: Programmas ietvaros notiek kopīgi pasākumi mentoriem un jauniešiem, izglītojošas nodarbības jauniešiem (par karjeras veidošanu, budžeta plānošanu, attiecību veidošanu, atkarībām, drošību un citām tēmām).