Programma

KAS IR MENTORPROGRAMMA?

Mentor Latvia mentorprogramma ir sociāla atbalsta programma mazāk aizsargātiem jauniešiem vecumā no 13-21 gadiem  no ārpusģimenes aprūpes un ģimenēm, kurās vecākiem ir ierobežotas iespējas sniegt atbalstu.

Tās būtība ir individuālas uzmanības veltīšana jaunietim tieši viņam vajadzīgajā veidā, lai sekmētu jaunieša sagatavošanos un pāreju uz patstāvīgu dzīvi.

Šis ir unikāls un vienīgais projekts Latvijā, kurā brīvprātīgais mentors atbalsta jaunieti vesela gada garumā – regulāri tiekoties un bez vērtējuma uzklausot jaunieti par viņam aktuāliem jautājumiem un grūtībām, vajadzības gadījumā sniedzot padomu, daloties savā pieredzē un palīdzot praktiski, paplašinot jaunieša redzesloku un lietderīgi pavadot kopā brīvo laiku.

KAS IR MENTORS?

Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim, pieaugušais vecumā no 25 gadiem, kas nav jaunieša ģimenes loceklis vai radinieks, nav iestāžu nozīmēts apmaksāts profesionālās palīdzības darbinieks, psihologs. Mentora uzdevums ir veidot kontaktu ar jaunieti, uzklausīt un sadzirdēt jaunieti bez vērtējuma vai kritikas, būt gatavam sniegt vajadzīgo atbalstu, reizēm praktisku palīdzību un padomu, paplašināt jaunieša redzesloku un bagātināt jaunieša pieredzi.

Puišiem mentori ir vīrieši, meitenēm – sievietes. Mentori mūsu programmā darbojas brīvprātīgi, bez atalgojuma, un mentorprogramma viņiem sniedz apmācību un atbalstu viņu uzdevuma veikšanā.

KĀDI IR JAUNIEŠA IEGUVUMI?

Atbalsts, iedrošinājums, derīgi padomi sadzīves situāciju risināšanai, kas sniedz ieguldījumu jaunieša nākotnē. Piedaloties mentorprogrammā, jaunietis uzlabo saskarsmes spējas, gūst iespēju paplašināt savu redzesloku un stiprināt pārliecību par savām spējām.

Mentorprogrammai var būt izšķiroša nozīme jaunieša dzīvē. Prasmes, zināšanas un pieredze, motivācija un emocionālais atbalsts, ko jaunieši saņem programmā var izmainīt viņu skatījumu un palīdz pieņemt labākus lēmumus savas nākotnes veidošanai.

KĀDI IR MENTORA IEGUVUMI?

 • Dalība vērtīgā, unikālā jauniešu sociālā atbalsta programmā
 • Iespēja gūt jaunu, personīgu un autentisku perspektīvu par mazāk aizsargātiem jauniešiem un Latvijas sabiedrības sociālajām problēmjomām
 • Jaunas zināšanas, pieredze, iespēja attīstīt komunikācijas prasmes, spēju motivēt un iedvesmot
 • Līdzīgi domājošu cilvēku vide, mentoru kopienas kontakti
 • Gandarījuma sajūta

JAUNO MENTORU ATLASES PROCESS

 1. SOLIS: mentora pieteikuma anketas aizpildīšana
 2. SOLIS: individuāla intervija ar potenciālo mentoru (telefoniski, klātienē vai tiešsaistē)
 3. SOLIS: mentora rekomendāciju apkopošana un izvērtēšana
 4. SOLIS: mentoru kandidātu ievadmācības** (pēc mācībām 3 dienu laikā potenciālais mentors un Mentor Latvia pieņem lēmumu par sadarbību un mentora brīvprātīgā darba līguma slēgšanu).

**Ievadmācībās potenciālajam mentoram jābūt līdzi izziņai par nesodāmību (izziņu iespējams pieteikt portālā latvija.lv, valsts nodeva par izziņas sagatavošanu  4,27 eiro, tās sagatavošanas laiks – 1 nedēļa).

 1. SOLIS: vienošanās starp Mentor Latvia un mentoru par dalību mentorprogrammā
 2. SOLIS: mentora un jaunieša individuāla tikšanās

MENTORPROGRAMMAS KOPĪGIE PASĀKUMI 

Mentor Latvia regulāri rīko izglītojošus un iedvesmojošus pasākumus jauniešiem un mentoriem. Jauniešiem tā ir iespēja satikt citus vienaudžus un mentorus, būt drošā vidē, kur viņš jūtas uzklausīts un pieņemts, kā arī iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes par jauniešiem aktuālām tēmām. Savukārt mentoriem kopīgie pasākumi sniedz iespēju satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, būt daļai no mentoru kopienas un dalīties pieredzē ar citiem mentoriem.

Iepazīsties ar Mentor Latvia pasākumu kalendāru 2023. gadam!