Misija


MENTORPROGRAMMAS MISIJA

Mentorprogrammas mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu 12-21 gadu vecuma jauniešiem, kuri bērnībā nav izjutuši ģimenes atbalstu un rūpes, nav iepazinuši ģimenes sadzīvi.

BRĪVPRĀTĪGIE MENTORI

Mentor Latvia atrod jauniešiem atbalsta personas – mentorus. Mentori ir augsti motivēti pieaugušie ar dažādu profesionālo pieredzi, kuri brīvprātīgi strādā ar jauniešiem mentorprogrammā. Mentor Latvia nodrošina mentoru apmācību un nepieciešamo atbalstu, lai mentori būtu labi sagatavoti darbam ar jauniešiem.

Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim, pieaugušais vecumā no 25 gadiem, kurš nav jaunieša ģimenes loceklis vai radinieks, nav iestāžu nozīmēts apmaksāts profesionālās palīdzības darbinieks, psihologs. Mentora uzdevums ir veidot kontaktu ar jaunieti, uzklausīt un sadzirdēt jaunieti bez vērtējuma vai kritikas, būt gatavam sniegt vajadzīgo atbalstu, reizēm praktisku palīdzību un padomu, paplašināt jaunieša redzesloku un bagātināt jaunieša pieredzi.