Iedvesmo jaunieti! Piesakies par brīvprātīgo mentoru reģionu mentorprogrammā

Jauniešu atbalsta biedrība "Mentor Latvia" uzsāk pieteikšanos mentorprogrammai reģionos un aicina pieaugušos vecumā no 25 gadiem pieteikties par brīvprātīgajiem mentoriem jauniešiem Kuldīgā, Bauskā, Jelgavā, Valmierā, Madonā, Rēzeknē un Ventspilī, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes. Pieteikties iespējams līdz 29. martam, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski

25 February 2024 | Jaunumi

Jauniešu atbalsta biedrība “Mentor Latvia” uzsāk pieteikšanos mentorprogrammai reģionos un aicina pieaugušos vecumā no 25 gadiem pieteikties par brīvprātīgajiem mentoriem jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes.

Mentors jaunietim tiek piemeklēts pēc dzimuma, proti, puišiem mentori ir vīrieši, meitenēm – sievietes

Meklējam mentorus jauniešiem, kuri ir gatavi veltīt laiku jauniešiem un satikties divas reizes mēnesī (NB! Mentori var būt arī no citām pilsētām, tomēr jārēķinās ar to, ka ar jaunieti vismaz reizi mēnesī jāsatiekas klātienē!):

  • KULDĪGĀ un tās apkārtnē (vīriešus)
  • BAUSKĀ un tās apkārtnē (vīriešus)
  • JELGAVĀ un tās apkārtnē (vīriešus un sievietes)
  • VALMIERĀ un tās apkārtnē (vīriešus)
  • MADONĀ un tās apkārtnē (sievietes)
  • RĒZEKNĒ un tās apkārtnē (vīriešus un sievietes)
  • VENTSPILĪ un tās apkārtnē (vīriešus)

Pieteikties iespējams līdz 29. martam, aizpildot izvērstu pieteikuma anketu (kas pieejama šeit) elektroniski un pamatojot savu motivāciju kļūt par brīvprātīgo atbalsta personu jaunietim. Mentora un jaunieša sadarbība plānota 2024. gada mentorprogrammā.

Kā tas notiks?

Potenciālais mentors aizpilda pieteikuma anketu Mentor Latvia mājaslapā. Pēc pieteikuma izvērtēšanas Mentor Latvia aicina mentora kandidātu uz tiešsaistes interviju. Svarīgi – atlases procesā mēs pievēršam uzmanību, lai mentors atbilst mūsu vērtībām un ir gatavs veltīt laiku jaunietim vismaz divas reizes mēnesī satiekoties klātienē un piedalīties mentoru atbalsta grupās attālināti reizi divos mēnešos.

Laika grafiks

26.02.2024 Mentoru pieteikšanās

No 04.03.2024 Mentoru atlase un intervijas tiešsaistē

13.04.24. Mentoru ievadmācības klātienē (vienu reizi 6-8h) Mentor Latvia birojā Alberta ielā 13, Rīgā (*datums tiks precizēts)

Pēc 13.04.2024 līguma slēgšana (aptuveni 2 nedēļas pēc ievadmācībām) Mentorpāru veidošana; mentora un jaunieša sadarbības uzsākšana

Kas ir mentorprogramma?

Mentorprogramma strādā ar jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes un ģimenēm, kurās vecākiem ir ierobežotas iespējas sniegt atbalstu. Mūsu programma ir vērsta uz jauniešiem 12-21 gada vecumā, kuriem pietrūkst pieaugušo atbalsta un kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes mājās. Programmas sākumā tiek izveidots mentorpāris – jaunietis un pieaugušais, atbilstoši jaunieša vajadzībām un interesēm. Mentorprogrammā sadarbību veido pieaugušais mentors un jaunietis, regulāri tiekoties un pavadot kopā laiku, pārrunājot jaunietim aktuālos jautājumus un kopīgi meklējot risinājumus jaunietim svarīgās dzīves situācijās. Dalībai mentorprogrammā piesakās jaunieši no Rīgas un reģioniem. Katra jaunieša pieteikumu mēs individuāli izvērtējam, izprotot viņa situāciju un izaicinājumus, lai piemeklētu atbilstošu mentoru individuālam darbam ar jauniešiem.

Kas ir mentors?

Mentori ir augsti motivēti pieaugušie ar dažādu profesionālo pieredzi, kuri brīvprātīgi strādā ar jauniešiem mentorprogrammā. Mentor Latvia nodrošina mentoru apmācību un nepieciešamo atbalstu, lai mentori būtu labi sagatavoti darbam ar jauniešiem.

Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim, pieaugušais vecumā no 25 gadiem, kurš nav jaunieša ģimenes loceklis vai radinieks, nav iestāžu nozīmēts apmaksāts profesionālās palīdzības darbinieks, psihologs. Mentora uzdevums ir veidot kontaktu ar jaunieti, uzklausīt un sadzirdēt jaunieti bez vērtējuma vai kritikas, būt gatavam sniegt vajadzīgo atbalstu, reizēm praktisku palīdzību un padomu, paplašināt jaunieša redzesloku un bagātināt jaunieša pieredzi.

NB! Izvērtē savu motivāciju un iespējas kļūt par atbalsta personu jaunietim. Sadarbība ar jaunieti prasa ieinteresētību jaunieša aktuālajos izaicinājumos un iesaisti dažādu jautājumu risināšanā pēc vajadzības (piemēram, praktiska palīdzība CV sagatavošanā, darba atrašanā, iesniegumu iesniegšanā dažādās institūcijās u.c.), pacietību un spēju izbrīvēt laiku jaunietim un viņa vajadzībām.

Ko tas prasīs no Tevis?

Dalība mentorprogrammā nozīmē laika pavadīšanu ar jaunieti. Vismaz 2 reizes mēnesī klātienes tikšanās un papildu regulāra attālināta saziņa.

Mentora uzdevums ieklausīties jaunietī, nepamācot viņu, bet atbalstot un, ja jaunietim tas ir vajadzīgs, sniedzot savu redzējumu par konkrēto situāciju. Mentoram jābūt elastīgam, pacietīgam un spējīgam pielāgoties situācijām, kad jaunietim pēdējā brīdī mainās plāni un tiek atcelta ieplānotā tikšanās vai jaunietis sākotnēji nav pietiekami atvērts komunikācijai un sadarbībai.

Mentoram jāpiedalās strukturētās, speciāli vadītās mentoru tiešsaistes atbalsta grupās reizi divos mēnešos, jāsniedz informācija par sadarbību ar jaunieti, raksturojot gan to, kas mentorpārim izdodas, gan sastaptās grūtības. No mentora sagaidām ieinteresētību sadarbībā ar jaunieti un spēju izbrīvēt laiku kopīgām aktivitātēm.

Mentors iesaistās jaunieša dzīvē atbilstoši jaunieša vajadzībām un abu iespējām. Mentors iedrošina jaunieti izaugsmei, iedvesmo attīstīt intereses un uzticēties savām spējām, izvirzīt jaunus mērķus, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, paplašināt jaunieša redzesloku un uzklausīt jaunieti viņam svarīgos jautājumos.

Puišiem mentori ir vīrieši, meitenēm – sievietes. Mentori mūsu programmā darbojas brīvprātīgi, bez atalgojuma, un mentorprogramma viņiem sniedz apmācību un atbalstu viņu uzdevuma veikšanā.

Kādi ir ieguvumi, piedaloties mentorprogrammā?

⦁ Dalība vērtīgā, unikālā jauniešu sociālā atbalsta programmā.

⦁ Iespēja gūt jaunu, personīgu un autentisku perspektīvu par mazāk aizsargātiem jauniešiem un Latvijas sabiedrības sociālajām problēmjomām.

⦁ Jaunas zināšanas, pieredze, iespēja attīstīt komunikācijas prasmes, spēju motivēt un iedvesmot.

⦁ Līdzīgi domājošu cilvēku vide, mentoru kopienas kontakti.

⦁ Gandarījuma sajūta.

Kā pieteikties?

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo mentoru jaunietim, aizpildi izvērstu pieteikuma anketu elektroniski. Anketa pieejama šeit. Anketas aizpildīšana prasīs aptuveni 20 minūtes Tava laika. Aicinām izbrīvēt laiku anketas aizpildīšanai un rūpīgai atbilžu apdomāšanai. Tev būs jāsniedz arī divu personu kontaktinformācija rekomendācijām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 26148003 (Liene) vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Mentor Latvia

Mentor Latvia ir nevalstiska organizācija, kas īsteno mentorprogrammu Latvijā kopš 2010. gada. Trīspadsmit gadu laikā esam atbalstījuši vairāk nekā 500 jauniešus Rīgā un reģionos.