Komanda


Biedrību Mentor Latvia pārstāv mērķtiecīgi cilvēki, kuri vēlas radīt pārmaiņas pasaulē, pasargāt jauniešus no atkarību izraisošām vielām un pavērt viņiem citas iespējas. Mentor Latvia valdē darbojas Dace Brencēna, Aleksandrs Čakste,  Raimonds Slaidiņš,  Vita Jostiņa un Lolita Cīrule.

 

 

Dace Brencēna, valdes priekšsēdētāja. Dace ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi un neatlaidīgu darbu guvusi augstus profesionālus  panākumus. Pašlaik Dace ir “SEB atklāto pensiju fondu” valdes priekšsēdētāja, aktīvi līdzdarbojas arī Mentor Latvia pasākumos un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu biedrības stratēģiskajā attīstībā.

 

Aleksandrs Čakste, biedrības dibinātājs. Dziļi sirdī uzņēmējs, galvenokārt pārstāv mārketinga un komunikācijas jomas. Ar cēlu ģimenes vēsturi un tās nozīmi Latvijas attīstībā un labklājībā, Aleksandra pienesums biedrībā Mentor Latvia ir gan cilvēcisks, gan balstīts uz kompetencēm uzņēmējdarbībā. Aleksandrs dziļi tic, ka uzņēmēju sabiedrībai ir jāuzņemas atbildība un ieguldījums Latvijas valsts un Latvijas jaunatnes attīstībā.

 

 

 

 

Mentor Latvia valdē darbojas arī ilgtermiņa juridisko pakalpojumu sniedzējs, “Mentor Latvia” Goda  Biedrs – Raimonds Slaidiņš.

 

 

 

Vita Jostiņa, valdes locekle. Mentor Latvia komandā Vita ir kopš 2014. gada, ar neizsīkstošu enerģiju aktīvi līdzdarbojas biedrības ikdienā. Vita pagūst iesaistīties vairākās sabiedriskās aktivitātēs un dalīties ar savu pozitīvo skatījumu uz dzīvi. Vita ir paraugs un iedvesma daudziem jauniešiem un mentoriem.

 

 

 

Lolita Cīrule, valdes locekle. Lolitas pārliecība ir, ka labdarība dara pasauli skaistāku un labestīgāku. Lolita uzskata, ka cilvēciskais kontakts un mīlestība ir svarīgākais, ko kādam varam sniegt.

Līva Rancāne, Mentor Latvia sabiedrisko attiecību speciāliste. Līva kopš 2016. gada rūpējas par Mentor Latvia komunikāciju un darbojas kā mentore. Viņu iedvesmo darbs ar jauniešiem un mentorprogrammas ideja.

Konsultatīvu atbalstu mentoriem un mentorprogrammas jauniešiem sniedz klīniskās psiholoģes Ginta Teivāne, Agita Alksne un Laura Puniņa.