Komanda

Biedrību Mentor Latvia pārstāv mērķtiecīgi cilvēki, kuri vēlas radīt pārmaiņas pasaulē, pasargāt jauniešus no atkarību izraisošām vielām un pavērt viņiem citas iespējas dzīvē. Mentor Latvia valdē darbojas Dace Ljusa, Aleksandrs Čakste,  Raimonds Slaidiņš,  Vita Jostiņa un Lolita Cīrule.


 

DACE LJUSA, valdes priekšsēdētāja. Dace ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi un neatlaidīgu darbu guvusi augstus profesionālus  panākumus. Dace aktīvi līdzdarbojas arī Mentor Latvia pasākumos un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu biedrības stratēģiskajā attīstībā.

ALEKSANDRS ČAKSTE, biedrības dibinātājs. Dziļi sirdī uzņēmējs, galvenokārt pārstāv mārketinga un komunikācijas jomas. Ar cēlu ģimenes vēsturi un tās nozīmi Latvijas attīstībā un labklājībā, Aleksandra pienesums biedrībā Mentor Latvia ir gan cilvēcisks, gan balstīts uz kompetencēm uzņēmējdarbībā. Aleksandrs dziļi tic, ka uzņēmēju sabiedrībai ir jāuzņemas atbildība un ieguldījums Latvijas valsts un Latvijas jaunatnes attīstībā.

Mentor Latvia valdē darbojas arī ilgtermiņa juridisko pakalpojumu sniedzējs, Mentor Latvia Goda Biedrs – RAIMONDS SLAIDIŅŠ.

VITA JOSTIŅA, valdes locekle. Mentor Latvia komandā Vita ir kopš 2014. gada, ar neizsīkstošu enerģiju aktīvi līdzdarbojas biedrības ikdienā. Vita pagūst iesaistīties vairākās sabiedriskās aktivitātēs un dalīties ar savu pozitīvo skatījumu uz dzīvi. Vita ir paraugs un iedvesma daudziem jauniešiem un mentoriem.

LOLITA CĪRULE, valdes locekle. Lolitas profesionālā pieredze saistīta ar finanšu jomu. Vairāku gadu garumā darbojusies kā mentore. Lolitas iedvesma līdzdarboties Mentor Latvia darbībā un attīstībā ir iespēja palīdzēt un atbalstīt mentorprogrammas jauniešus.

Edīte Zvirbule

EDĪTE ZVIRBULE, izpilddirektore. Edīte pievienojusies Mentor Latvia komandai 2022. gada septembrī. Viņas ilggadējā pieredze biznesa vidē sniedz būtisku pienesumu biedrības ikdienas darbā un nākotnes attīstībā. Savukārt Edītes kā mentores skatpunkts ļauj mums efektīvāk īstenot mentoprogrammu. “Klausīties un sadzirdēt, sarunāties, būt līdzās un atbalstīt, pasniegt roku, meklēt atbildes, atklāt neatklāto, priecāties!  Jaunieši ir mani skolotāji un iedvesmotāji.”

 

LIENE BĒRZIŅA, jauniešu sociālās mentorprogrammas vadītāja. Lienei ir ilggadēja pieredze darbā ar jauniešiem un viņa ir ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā. “Pusaudžu vecums ir unikāls, tas ir sarežģīts, bet arī pilns jaudas, lai mainītu un iekarotu pasauli. Sarunas, iedrošināšana un atbalsts ir tas, kas pusaudžiem un jauniešiem no mums pieaugušajiem ir nepieciešams.”

Foto autors: Reinholds Švarcs