Mentoru domnīcā ģenerējam jaunas idejas organizācijas attīstībai

Mentoru domnīca ir domapmaiņas platforma, kas apvieno mentorus, kuriem rūp organizācijas attīstība un kuri ar savām idejām un ieguldījumu vēlas līdzdarboties Mentor Latvia darbībā

11 April 2024 | Jaunumi

2024.gada 9. aprīlī norisinājās Mentoru domnīca, kas pulcēja mūsu programmas mentorus, kuri vēlas iesaistīties Mentor Latvia darbības attīstībā. Mentoru domnīca ir domapmaiņas platforma, kas apvieno mentorus, kuriem rūp organizācijas attīstība un kuri ar savām idejām un ieguldījumu vēlas līdzdarboties Mentor Latvia darbībā.

Domnīcas laikā mentori un Mentor Latvia komanda ģenerēja jaunas idejas organizācijas attīstībai un finansējuma piesaistes iespējām. Mentor Latvia kā bezpeļņas nevalstiskajai organizācijai finansējuma piesaiste ir būtisks jautājums, ņemot vērā to, ka mentorprogrammas īstenošana un atbalsta sniegšana mazāk aizsargātiem jauniešiem ir iespējama, pateicoties mūsu atbalstītajiem un sponsoriem.

Mentoru domnīcu vadīja Elīna Miķelsone, zinātņu doktore, RTU dizaina fabrikas vadītāja, Ideju un inovāciju institūta dibinātāja. Elīna Miķelsone sniedza ieskatu ideju ģenerēšanas metodēs un rosināja domnīcas dalībniekus, pielietojot jauniegūtās zināšanas  praktiski rast dažādas idejas un risinājumus finansējuma piesaistei.

—–

Mentoru domnīcas īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem