Kā kļūt par mentoru

Informācija par mentoru atlases procesu un jauno mentoru uzņemšanu 2023. gadā

30 January 2023 | Jaunumi

Jauno mentoru pieteikšanās tiks uzsākta 2023. augustā. Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt izvērstu pieteikuma anketu, kas būs pieejama Mentor Latvia mājaslapā.

Jauno mentoru atlases process:

  1. SOLIS: mentora pieteikuma anketas aizpildīšana
  2. SOLIS: individuāla intervija ar potenciālo mentoru (telefoniski, klātienē vai tiešsaistē)
  3. SOLIS: mentora rekomendāciju apkopošana un izvērtēšana
  4. SOLIS: mentoru kandidātu ievadmācības** (pēc mācībām 3 dienu laikā potenciālais mentors un Mentor Latvia pieņem lēmumu par sadarbību un mentora brīvprātīgā darba līguma slēgšanu).

**Ievadmācībās potenciālajam mentoram jābūt līdzi izziņai par nesodāmību (izziņu iespējams pieteikt portālā latvija.lv, valsts nodeva par izziņas sagatavošanu  4,27 eiro, tās sagatavošanas laiks – 1 nedēļa).

  1. SOLIS: vienošanās starp Mentor Latvia un mentoru par dalību mentorprogrammā
  2. SOLIS: mentora un jaunieša individuāla tikšanās

Kas ir mentorprogramma 

Mentorprogrammas būtība ir individuāla atbalsta sniegšana jaunietim tieši viņam vajadzīgajā veidā. Mūsu programma ir vērsta uz jauniešiem 12-21 gada vecumā, kuriem pietrūkst pieaugušo atbalsta un kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes mājās. Mentorprogrammā sadarbību veido pieaugušais mentors un jaunietis, vesela gada garumā regulāri tiekoties un pavadot kopā laiku, pārrunājot jaunietim aktuālos jautājumus un kopīgi meklējot risinājumus jaunietim svarīgās dzīves situācijās. Dalībai mentorprogrammā piesakās jaunieši no Rīgas un reģioniem. Katra jaunieša pieteikumu mēs individuāli izvērtējam, izprotot viņa situāciju un izaicinājumus, lai piemeklētu atbilstošu mentoru individuālam darbam ar jauniešiem.

Kas ir mentors?

Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim, pieaugušais vecumā no 25 gadiem, kas nav jaunieša ģimenes loceklis vai radinieks, nav iestāžu nozīmēts apmaksāts profesionālās palīdzības darbinieks, psihologs. Mentora uzdevums ir veidot kontaktu ar jaunieti, uzklausīt un sadzirdēt jaunieti bez vērtējuma vai kritikas, būt gatavam sniegt vajadzīgo atbalstu, reizēm praktisku palīdzību un padomu, paplašināt jaunieša redzesloku un bagātināt jaunieša pieredzi.

Ko tas prasīs no Tevis?

Dalība mentorprogrammā nozīmē laika pavadīšanu ar jaunieti (sākotnēji pirmos trīs mēnešus vismaz 2 reizes mēnesī, vēlāk, atbilstoši vajadzībām un iespējām, pielāgojot biežumu un ilgumu).

Mentora uzdevums ieklausīties jaunietī, nepamācot viņu, bet atbalstot un, ja jaunietim tas ir vajadzīgs, sniedzot savu redzējumu par konkrēto situāciju. Mentoram jābūt elastīgam, pacietīgam un spējīgam pielāgoties situācijām, kad jaunietim pēdējā brīdī mainās plāni un tiek atcelta ieplānotā tikšanās vai jaunietis sākotnēji nav pietiekami atvērts komunikācijai un sadarbībai.

Mentoram jāpiedalās strukturētās, speciāli vadītās mentoru atbalsta grupās reizi divos mēnešos, jāsniedz informācija par sadarbību ar jaunieti, raksturojot gan to, kas mentorpārim izdodas, gan sastaptās grūtības. No mentora sagaidām ieinteresētību sadarbībā ar jaunieti un spēju izbrīvēt laiku kopīgām aktivitātēm.

Mentors iesaistās jaunieša dzīvē atbilstoši jaunieša vajadzībām un abu iespējām. Mentors iedrošina jaunieti izaugsmei, iedvesmo attīstīt intereses un uzticēties savām spējām, izvirzīt jaunus mērķus, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, paplašināt jaunieša redzesloku un uzklausīt jaunieti viņam svarīgos jautājumos.

Puišiem mentori ir vīrieši, meitenēm – sievietes. Mentori mūsu programmā darbojas brīvprātīgi, bez atalgojuma, un mentorprogramma viņiem sniedz apmācību un atbalstu viņu uzdevuma veikšanā.

Tev ir jautājumi? 

Ja Tev ir kādi jautājumi par mentorprogrammu vai mentoru atlases procesu, aicinām sazināties ar Mentor Latvia komunikācijas vadītāju Līvu (+371 26818377).