Kampaņā “Dalies ar iespēju augt!” jauniešu atbalstam saziedoti 18 364,49 eiro

Pateicoties ziedotāju dāsnajam atbalstam, mēs spēsim palielināt mentorpāru skaitu 2021. gada programmā. Tas nozīmē vairāk jauniešu, kuri saņems individuālu mentora palīdzību patstāvīgās dzīves uzsākšanas periodā

26 November 2020 | Jaunumi

Laikā no 28. septembra līdz 18. novembrim visos Rimi veikalos Latvijā jauniešu mentorprogrammai saziedoti 18 364,49 eiro. Kampaņu “Dalies ar iespēju augt!”  jau piekto gadu īsteno jauniešu atbalsta biedrība Mentor Latvia un veikalu tīkls Rimi. Saziedotie līdzekļi tiks izlietoti jauniešu, kuriem ikdienā trūkst ģimenes rūpju, atbalstam 2021. gadā.

Mentorprogramma ir sociāls projekts, kas strādā ar jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes un ģimenēm, kurās vecākiem ir ierobežotas iespējas sniegt atbalstu. Mentorprogrammā jaunietis saņem praktisku un emocionālu palīdzību, kas sekmē viņa iekļaušanos sabiedrībā un sagatavo patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

“Pateicoties ziedotāju dāsnajam atbalstam, mēs spēsim palielināt mentorpāru skaitu 2021. gada programmā. Tas nozīmē vairāk jauniešu, kuri saņems individuālu mentora palīdzību patstāvīgās dzīves uzsākšanas periodā. Nākamgad plānojam sniegt atbalstu 30 jauniešiem Rīgā un reģionos. No sirds pateicamies Rimi Latvia par ilggadējo sadarbību un ikvienam, kuŗš ar savu ziedojumu piedalās sociāli neaizsargāto jauniešu atbalstīšanā,” saka Mentor Latvia administratīvā vadītāja Lolita Cīrule.

Rimi vienmēr ir bijis būtiski sniegt atbalstu vismazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Rimi Latvia un Mentor Latvia vieno cieša sadarbība, gan organizējot ziedojumu vākšanu, gan atbalstot Mentor Latvia organizētās iniciatīvas. Esam gandarīti, ka mūsu sadarbība palīdz veicināt iekļaujošu vidi jauniešiem, kā arī sniegt praktisku iespēju jauniešiem sasniegt viņu ieceres un mērķus,” stāsta Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.

Par mentorprogrammu

Šis ir unikāls projekts Latvijā, kurā mentors atbalsta jaunieti viņam vajadzīgā veidā gada garumā, turklāt dara to bez atlīdzības. Mentorprogrammu Latvijā jau desmito gadu īsteno bezpeļnas organizācija Mentor Latvia. Šo gadu laikā praktiska un emocionāla palīdzība sniegta vairāk kā 400 jauniešiem. Programmas ieguvums mērāms pat mazos notikumos, kas mainījuši jaunieša ikdienu – skolas pabeigšana, jauni draugi, atbrīvošanās no kaitīgiem ieradumiem, darba atrašana.