Turpinās projekts “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes”

3 May 2019 | Jaunumi

Foto: Unsplash.com

Biedrība Mentor Latvia sadarbībā ar Labklājības ministriju arī 2019. gadā turpina īstenot projektu “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes”, kas paredz nepieciešamo atbalstu jauniešiem beidzoties ārpusģimenes aprūpei, lai sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā un palīdzētu uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Projektā seši jaunieši no trīs Latvijas reģioniem saņem sākotnēju finansiālu atbalstu mājokļa izdevumu segšanai. Tā laikā 33 jauniešiem vecumā no 17-19 gadiem tiek nodrošināts individuāls mentors, kurš sniedz emocionālu un praktisku atbalstu jaunietim. Tāpat projektā iesaistītajiem  jauniešiem ir iespēja piedalīties mentorprogrammas izglītojošajos pasākumos.

Projekts uzsākts 2018. gada jūlijā, un to plānots noslēgt šī gada beigās.