No audžuģimenes – savā dzīvē. Zandas stāsts

Patstāvīgas dzīves uzsākšana ir izaicinājums ikvienam jaunietim. Aktuāli kļūst mājvietas un darba meklējumi, lai jaunietis varētu nostāties pats uz savām kājām. Taču ne visiem ir pieejams ģimenes atbalsts, lai īstenotu sapni par patstāvīgu dzīvi. Mentorprogrammā sastopamies ar jauniem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams papildu atbalsts – emocionāls un finansiāls, lai viņi varētu sākt dzīvot patstāvīgi. Aicinām iepazīties ar Zandas stāstu, kas iedvesmo citus jauniešus būt drosmīgiem un piepildīt savus sapņus.

3 May 2019 | Jaunumi

Foto: Unsplash.com

Zanda ir 19 gadus jauna Tukuma iedzīvotāja, kura pēc dzīves audžuģimenē kļuvusi patstāvīga. Viņa pamazām veido pati savu dzīvi, atradusi pirmo mājvietu un strādā klientu apkalpošanā vietējā puķu veikalā. Darbs ir būtiska jaunietes dzīves sastāvdaļa, jo viņa apzinās, ka tādejādi spēj sev nodrošināt nepieciešamo.

Reģionos īres dzīvokļu trūkums

Jauniete saskārusies ar gūtībām, meklējot savu pirmo mājvietu. Pateicoties projektam, ko īsteno biedrība Mentor Latvia un Labklājības ministrija, Zanda ir atradusi vietu, ko sauc par savām mājām – divistabu dzīvokli, kas ir mājīgs un kurā ir patīkami uzturēties. Projekts pusgadu sniedz finansiālu atbalstu pirmā mājokļa izdevumu segšanai. Vidējā īres dzīvokļa cena Tukumā ir ap 200 eiro, kā arī vairumā gadījumos nepieciešama pirmā iemaksa.  Tas rada grūtības jauniešiem atrast savu pirmo mājvietu, īpaši tiem, kuri ir pēc ārpusģimenes aprūpes.

Izglītosies attālināti

Pašlaik Zandas prioritāte ir darbs, taču jauniete plāno pabeigt mācības vidusskolā. Lai apvienotu mācības un darbu, meitene apsver iespēju mācīties tālmācībā. Zanda uzskata, ka vidusskola ir obligāti jāpabeidz, savukārt citiem jauniešiem viņa iesaka nebaidīties piepildīt savus sapņus – domāt par nākotni un to plānot!

Unikāls projekts jauniešu atbalstam

Zanda ir viena no sešiem jauniešiem, kuriem piešķirts sākotnējs finansiāls atbalsts pirmā mājokļa izdevumu segšanai projektā “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes”. Projekts paredz nepieciešamo atbalstu jauniešiem beidzoties ārpusģimenes aprūpei, lai sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā un palīdzētu uzsākt patstāvīgu dzīvi. Projektā 33 jauniešiem vecumā no 17-19 gadiem tiek nodrošināts individuāls mentors, kurš sniedz emocionālu un praktisku atbalstu jaunietim. Tāpat projektā iesaistītajiem  jauniešiem būs iespēja piedalīties mentorprogrammas izglītojošajos pasākumos.