Atklājam Rīgas mentorprogrammu 2017!

Atklājam Rīgas mentorprogrammu 2017! Satraukums un satikšanās prieks raksturo pagājušās piektdienas vakaru, jo jaunie mentori satika pirmo reizi savus mentorējamos jauniešus. Un mēs priecājamies līdz ar viņiem!

22 February 2017 | Jaunumi

Kā ierasts, mūsu draugi – RBS studenti – bija sagatavojuši atraktīvu pasākuma programmu, lai sniegtu iespēju mentoriem un jauniešiem iepazīties un izvirzīt kopīgus mērķus nākamajam gadam.

Šīgada programmā Rīgā draudzību uzsāks 22 mentorpāri ar rekordlielu puišu skaitu – 15.

Kādi bija mentoru un jauniešu pirmie iespaidi satiekoties un uzsākot dalību mentorprogrammā? Aicinām iepazīties ar dažām jauniešu un mentoru ekspresintervijām.

Sirsnīgs paldies Elzai Priedei un Rīgas Biznesa skolas studentiem par pasākuma organizēšanu un aktīvo iesaisti, kā arī mūsu brīvprātīgajiem palīgiem Katrīnai un Aivim!

2017.gada mentorprogrammu atbalsta SEB banka, Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care about the children”, Rimi, Latvijas Finieris u.c.


Emīls, 16 gadi, mācās 8. klasē

Emīls droši atzīst – satiekot savu mentoru Renāru pirmo reizi, nejuta satraukumu. Emīls jūt, ka abi sapratīsies, un no mentora vēlas saņemt atbalstu un palīdzību.

Renārs, uzņēmējs, mentors

Renārs izlēma piedalīties mentorprogrammā, jo vēlas būt kādam noderīgs. Lai arī ikdienā jaunais mentors nodarbojas ar uzņēmējdarbību, viņu nebiedē tas, ka turpmāk būs jāiegulda brīvais laiks dalībai mentorprogrammā.

Renārs būs priecīgs, ja šī gada laikā jaunietis kaut ko iegūs no abu sadarbības – sniegs kādas atbildes uz Emīla neskaidrajiem jautājumiem un būs interesants jaunietim ar savu dzīves pieredzi.


Inese, 20 gadi

Inese mentorprogrammā piedalās jau otro reizi. Ar iepriekšējo mentori, kuru sastapa pirms diviem gadiem, jauniete joprojām uztur kontaktu. Inese pieteicās mentorprogrammai, jo vēlējās izmēģināt ko jaunu.

Turpmākā gada laikā jauniete vēlas, lai mentore viņu uzklausa un sniedz noderīgus padomus, īpaši saistībā ar bērnu audzināšanu, jo Inese ir topošā māmiņa.

Inga, strādā SEB bankā IT jomā, mentore

Ingas galvenā motivācija kļūt par mentori bija vēlme dalīties – ar pieredzi, padomiem, zināšanām, dzīves laikā gūtajām atziņām. Ingai pašai jau ir divi pieauguši bērni un mazbērni, tā kā mentore ir gatava dalīties pieredzē arī ar Inesi.


Ringolds, 14 gadi, mācās 8. klasē

Ringoldu ieinteresēja mentorprogrammas ideja, un viņš vēlējās uzzināt, kas tas ir. Puisis atzīst, ka vakara sākumā ir bijis neliels satraukums, bet vairāk iepazīstot savu mentoru, jau juties drošāk.

Ringolds no šī gada programmas sagaida draudzību, un cer, ka mentors būs kā draugs, ar kuru varēs visu ko darīt kopā. Jaunieša vēlme mentorprogrammas laikā ir piedalīties kādā komandu spēlē, un viņš cer, ka mentors palīdzēs piepildīt šo ieceri!


Arvis, būvuzraugs, mentors

Arvis vēlas atbalstīt jaunieti ar savu pieredzi un zināšanām. Viņš jau līdz šim ir sadarbojies ar jauniešiem sporta jomā, un jūt sevī spēju palīdzēt kādam jaunietim personīgi. Abiem mentorprogrammas dalībniekiem jau ir kopīgi sportiski plāni – Arvis ir gatavs ņemt līdzi jaunieti uz treniņiem. Tā kā abi dzīvo netālu, jaunais mentors ir drošs – visam pietiks laika – gan ģimenei, gan draudzībai ar jaunieti!

Jaunajiem mentorpāriem novēlam veiksmīgu sadarbību, abpusēju sapratni un uzticēšanos turpmākā gada laikā! Lai izdodas!