Tukumā notiks pasākums jauniešiem “Par kaifu vai lietas, kas aizrauj”

Otrdien, 14. augustā, Tukuma novada Jaunatnes iniciatīvu centrā notiks informatīvs pasākums mentorprogrammas jauniešiem "Par kaifu vai lietas, kas aizrauj".

19 September 2016 | Jaunumi

Pasākumu organizē biedrība “Mentor Latvia” ar mērķi izglītot jauniešus par atkarību izraisošām vielām, atkarību veidiem un iespējām, kā pretoties grupas spiedienam. Pasākuma otrajā daļā jauniešiem būs iespēja piedalīties nozīmīšu veidošanas radošajā darbnīcā.

Pasākumā piedalīsies mentorprogrammas jaunieši no Tukuma, Saldus un Jelgavas.

Mentor Latvia regulāri organizē dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus mentorprogrammas dalībniekiem – jauniešiem un viņu mentoriem, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū, izglītotu par aktuālām tēmām, kā arī palīdzētu jauniešiem iepazīt dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mentorprogrammas būtība ir praktiska un emocionāla atbalsta sniegšana jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Mentorprogrammā gada laikā mentors jeb padomdevējs sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jaunietim, pavadot noteiktu laiku dažādās sabiedriskajās aktivitātēs. Ar programmas palīdzību piecu gadu laikā atbalsts sniegts jau 120 jauniešiem. 2016. gada programmā kopumā izveidoti 66 mentorpāri.

Mentor Latvia

“Mentor Latvia” ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot dažādās aktivitātēs un iepazīstinot ar reālām dzīves situācijām, tādējādi palīdzot sagatavoties patstāvīgai dzīvei. Mentorprogramma darbojas Rīgā, Tukumā, Saldū un Jelgavā, tās ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra Čakstes iniciatīvu Mentorprogramma kopš 2010.gada darbojas arī Latvijā.