Latvijas valsts meži atbalsta mentorprogrammu jauniešiem

A/S “Latvijas valsts meži” jau otro gadu atbalsta biedrības “Mentor Latvia” organizētos izglītojošus un izklaidējošus pasākumus mentorprogrammas jauniešiem. 2016.gada mentorprogrammā piedalās vairāk nekā 60 jaunieši no Rīgas, Jelgavas, Tukuma, Saldus un Kuldīgas.

4 July 2016 | Jaunumi

Līdz šīgada jūlija sākumam A/S “Latvijas valsts meži” ziedojums devis iespēju noorganizēt vairākus pasākumus mentorprogrammas dalībniekiem gan Rīgā, gan reģionos. Aprīlī jauniešiem bija iespēja apmeklēt informatīvu semināru par droša darba iespējām ārzemēs. Maijā mentori un jaunieši devās pārgājienā, kura laikā tika organizētas dažādas aktivitātes un spēles, savukārt jūnijā Tukumā notika komandu saliedēšanas pasākums reģionu mentorprogrammas mentoriem un jauniešiem. Jūnijā notika arī izglītojošs pasākums jauniešiem par saskarsmi un etiķeti un, ņemot vērā jauniešu interesi un jautājumu apjomu, jūlijā notiks jau otrais pasākums par saskarsmes tēmu.

Rudenī plānoti vairāki pasākumi, kas vērsti uz jauniešu izglītošanu dažādos jautājumos, tostarp seminārs par personīgo drošību – riskiem, kas saistīti ar nelegālo nodarbinātību ārzemēs, informatīvs pasākums par praktiski noderīgiem mācīšanās veidiem, nodarbība par stresa mazināšanas un relaksācijas metodēm, riskiem, kas saistīti ar atkarību izraisošo vielu lietošanu, kā arī pasākumi, kas sniegs informāciju un jaunas zināšanas jauniešiem par cilvēktirdzniecības riskiem, kas saistīti ar nelegālu darbu ārzemēs un personīgā budžeta plānošanu un padomiem budžeta plānošanā.

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem zināšanas, kas palīdzēs viņiem veiksmīgak integrēties sabiedrībā un palielinās viņu drošumspēju.

Mentor Latvia pateicas A/S “Latvijas valsts meži” par dāsno atbalstu mentorprogrammas darbībai un iespējām, ko tas sniedz jauniešu zināšanu un prasmju pilnveidošanā.