Mentorprogrammas jauniešus informēs par droša darba iespējām ārzemēs

2016.gada 5.maijā Saldus Profesionālajā vidusskolā notiks seminārs mentorprogrammas jauniešiem par droša darba iespējām un brīvprātīgo darbu ārzemēs, lai veicinātu jauniešu informētību un izpratni par tik aktuālo tēmu – darba iespējām ārpus Latvijas.

3 May 2016 | Jaunumi

Pasākumu organizē biedrība Mentor Latvia, ņemot vērā jauniešu interesi par darbu ārzemēs, un tendenci doties uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos. Seminārā piedalīsies reģionu mentorprogrammas jaunieši no Jelgavas, Tukuma, Saldus, kā arī Saldus Profesionālās vidusskolas audzēkņi. Pasākumā jauniešus par legālām darba iespējām ārzemēs informēs Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultants Andris Seglinš, par Eiropas Brīvprātīgā darba iespējām – pārstāve no Saldus Jauniešu centra “Šķūnis”.

Mentor Latvia regulāri organizē dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus mentorprogrammas dalībniekiem – jauniešiem un viņu mentoriem, lai iesaistītu mentorpārus kopīgās aktivitātēs un piedāvātu jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī apgūt ko jaunu.

Mentor Latvia programmu vadītāja Jana Priedniece atzinīgi novērtē mentorprogrammas darbības attīstību: “Šogad svinam Mentor Latvia piecu gadu darbības jubileju. Priecājamies, ka, pateicoties uzņēmēju atbalstam, katru gadu savu darbību varam izvērst arvien plašāk. Šīgada mentorprogrammu finansiāli atbalsta arī Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care about Children”. Mentorprogrammu reģionos atklājām 31.martā, un šogad tā sākusi darboties arī Jelgavā. Ceram, ka nākamgad varēsim apgūt kādu jaunu reģionu.

Mentorprogrammas būtība ir praktiska un emocionāla atbalsta sniegšana jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Ar programmas palīdzību piecu gadu laikā atbalsts sniegts jau 120 jauniešiem. 2016.gada programmā kopumā izveidoti 63 mentorpāri: 25 – Rīgā, 14 – Jelgavā, 11 – Saldū, 12 – Tukumā un 1 – Kuldīgā.


Semināra informatīvie materiāli (prezentācija par droša daba iespējām ārzemēs un noderīgu interneta adrešu apkopojums) pieejami sadaļā “Noderīga informācija jauniešiem”.