Mentorprogrammai saziedoti vairāk nekā 16 tūkstoši eiro

Noslēdzoties Mentor Latvia un Rimi ziedojumu vākšanas kampaņai, pusotra mēneša laikā iedzīvotāji Rimi un Supernetto veikalos Mentorprogrammai saziedojuši 16 023, 03 eiro. Līdzekļi tiks izmantoti, lai attīstītu Mentorprogrammas darbību Rīgā un vairākos Latvijas reģionos, organizējot mentorpāriem kopīgas tikšanās un palīdzot jauniešiem, kuriem pietrūkst emocionāla un praktiska ģimenes atbalsta un rūpju.

29 April 2016 | Jaunumi

Lai gan Mentor Latvia ziedojumu vākšanas kampaņa veikalos norisinājās tikai pirmo gadu, pateicoties lielajai iedzīvotāju interesei un iesaistei, par savāktajiem līdzekļiem reģionos mentorpāriem šogad būs iespēja organizēt dažādus atbalsta pasākumus. Tās būs gan kopīgas un saliedējošas aktivitātes, piemēram, pārgājieni brīvā dabā, gan arī informatīvi stāstu vakari par dažādām, jauniešiem saistošām un noderīgām tēmām. Ziedojumi tiks izmantoti arī, lai piesaistītu psihologus, kas problēmu gadījumā gan tiekas ar jauniešiem individuāli, gan arī sniedz konsultatīvu atbalstu mentoriem mentoru atbalsta grupu tikšanās reizēs.

Vēlos teikt lielu paldies visiem ziedotājiem! Pateicoties saziedotajai summai, šogad mēs biežāk varēsim mentorpāriem rīkot kopīgas tikšanās, palīdzot jaunajiem cilvēkiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu un sniegt iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs, tādējādi iepazīstinot viņus ar reālās dzīves situācijām gan praktiski, gan psiholoģiski. Esam iesākuši skaistu tradīciju – stāstu vakarus, kuros aicinām piedalīties gan esošos mentorpārus, gan no iepriekšējiem gadiem un kuros vieslektori vai mūsu pašu mentori stāsta par jauniešiem noderīgām tēmām. Līdzekļi noderēs, lai šādus stāstu vakarus varētu organizēt arī reģionos un jaunieši justu kopības un atbalsta sajūtu, vienlaikus uzzinot daudz dzīvē un, iespējams, nākotnes karjerā nozīmīga,” stāsta Mentor Latvia programmu vadītāja Jana Priedniece.

“Mums ir patiesi liels prieks un gandarījums par šogad uzsākto sadarbību ar organizāciju Mentor Latvia, un esam pārliecināti, ka to arī turpināsim. Ar saziedoto summu Mentorprogrammai būs iespējams attīstīties, kas nozīmē, ka arvien vairāk jaunieši, kuriem ikdienā trūkst līdzcilvēku atbalsta un padoma, kļūs pašpārliecinātāki un zinošāki. Ceram, ka jau nākamgad programmai izdosies palīdzēt vēl vairāk jauniešiem, un sabiedrība arvien vairāk iesaistīsies, ziedojot vai arī kļūstot kādam jaunietim par mentoru, un uzsākot skaistu draudzību,” pateicību pauž Inga Bite, Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja.

Mentor Latvia šā gada martā atklāja jau piekto Mentorprogrammas dalības gadu ar rekordlielu dalībnieku skaitu – 60 jauniešiem un viņu mentoriem no Rīgas, Tukuma, Saldus un pirmo gadu arī no Jelgavas. Gada laikā jaunietis ar mentoru tiekas vismaz divas reizes mēnesī un, pateicoties jauniegūtajai draudzībai, saņem praktisku atbalstu un palīdzību sadzīviskos jautājumus, kā arī tiek motivēts mācīties un uzsākt patstāvīgu, veselīgu dzīvi.