Jelgavā, Tukumā un Saldū sāk darboties mentorprogramma jauniešiem

2016.gada 31.martā Jelgavā organizācija “Mentor Latvia” atklāja reģionu mentorprogrammu, kurā turpmāko gadu sadarbosies 38 mentori jeb padomdevēji un jaunieši no Jelgavas, Tukuma, Saldus un Kuldīgas.

1 April 2016 | Jaunumi

Mentorprogrammas būtība ir praktiska un emocionāla atbalsta sniegšana jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Ar programmas palīdzību piecu gadu laikā atbalsts sniegts jau 120 jauniešiem. Šīgada programmā kopumā izveidoti 63 mentorpāri: 25 – Rīgā, 14 – Jelgavā, 11 – Saldū, 12 – Tukumā un 1 – Kuldīgā.

Pasākuma laikā mentori pirmo reizi tikās ar saviem mentorējamajiem jauniešiem un iesaistījās dažādās spēlēs, lai iepazītos un apzinātu kopīgās intereses. Turpmāk, tiekoties vismaz divas reizes mēnesī, mentori un jaunieši kopīgi pavadīs laiku, apmeklējot sabiedriskus pasākumus un iesaistoties dažādās aktivitātēs.

Pasākumā ar uzrunām piedalījās arī vairāki sadarbības organizāciju pārstāvji: Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Dace Laukmane un Mentor Latvia valdes locekle, SEB bankas Pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Dace Brencēna.

Mentor Latvia programmu vadītāja Jana Priedniece uzsver programmas nozīmīgumu: “Mentorprogramma ir ļoti aktuāla, ņemot vērā jauniešu, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta, vajadzību pēc emocionālas un praktiskas palīdzības, padomdevēja, kurš uzklausīs, iedrošinās un palīdzēs rast risinājumu gan ikdienā, gan grūtos brīžos. To apliecina arī pētījumos iegūtie dati. Esmu gandarīta, ka programmas darbība attīstās ­– ik gadu apgūstam kādu jaunu reģionu. Šogad programma pirmo reizi sāka darboties Jelgavā. Savukārt Tukumā un Saldū tā notiek otro gadu. Lai atbalstītu mūsu darbību Rīgā un reģionos, marta beigās sadarbībā ar Rimi Latvija tika uzsākta ziedojumu vākšanas kampaņa visos Rimi un Supernetto veikalos, kas norisināsies līdz maijam.”

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas 2013.gadā īstenotajā pētījumā “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” par ārpusģimenes aprūpē esošo jauniešu, kuri ir zaudējuši vecāku atbalstu, vajadzībām, secināts, ka uzsākot patstāvīgu dzīvi samazinās jauniešu, kuri mācās, skaits: 39 % patstāvīgi dzīvojošo jauniešu strādā un nemācās, savukārt 25 % patstāvīgi dzīvojošo jauniešu ne strādā, ne mācās. Pētījums uzrādīja jauniešu visbiežāk minētās problēmas – vientulību, atbalsta trūkumu, nomāktību, trauksmi un nedrošību. Pētījumā tika secināts, ka emocionāls atbalsts (atbalsta persona, padomdevējs) jauniešiem ir nepieciešams tieši pirmajā gadā, uzsākot patstāvīgu dzīvi.

Mentor Latvia

Mentor Latvia ir bezpeļņas organizācija, starptautiskās Mentor organizācijas dalībniece, kuras darbību atbalsta dažādi uzņēmumi un organizācijas. SEB banka ir galvenais sadarbības partneris kopš 2010.gada, kad arī Latvijā tika uzsākta mentorprogrammas darbība. 2016.gadā programmu finansiāli atbalsta arī Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care of Children”. Šīgada programmas ietvaros ir uzsākta sadarbība arī ar Rimi Latvija.

Mentor Latvia darbības laikā veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar citiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem: AS “Latvijas Finieris”, SIA “Texrep Baltica”, AS “Aldaris”, Zviedrijas vēstniecību, Labdarības veikalu tīklu “Otrā elpa”, Dirty Deal Teatro, BT1, SIA “66 North Baltic”, Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, Saldus Jauniešu centrs “Šķūnis”.