Mentorprogrammas piektais gads ar lielāku vērienu – vairāk dalībniekiem un jauniem partneriem

17.martā Mentor Latvia atklāj Mentorprogrammas piekto gadu ar rekordlielu dalībnieku skaitu – 60 jauniešiem un viņu mentoriem no Rīgas, Tukuma, Saldus un pirmo gadu arī no Jelgavas.

17 March 2016 | Jaunumi

Lai emocionāli un praktiski palīdzētu jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsts, tiek uzsākta arī ziedojumu vākšanas kampaņa jaunā programmas sadarbības partnera Rimi un Supernetto veikalos.

“Mentorprogramma kā atbalsta mehānisms jauniešiem, kuriem trūkst ģimenes pleca, kļūst arvien pieprasītāka, īpaši ārpus lielajām pilsētām, līdz ar to cenšamies ik gadu apgūt jaunu Latvijas reģionu. Piemēram, šī gada programmā esam uzsākuši darbību arī Jelgavas novadā. Prieks, ka piecu gadu laikā, kopš Latvijā darbojas Mentor Latvia, programma arvien attīstās un kļūst dzīvotspējīgāka – pieaug interese gan no mentoru, gan jauniešu un sadarbības partneru puses,” Mentor Latvia valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čakste pauž gandarījumu par programmas darbības attīstību.

Pateicoties Mentorprogrammā iegūtajai draudzībai ar padomdevēju jeb mentoru, jaunieši saņem praktisku atbalstu un palīdzību sadzīviskos jautājumos, kā arī tiek motivēti mācīties un uzsākt patstāvīgu, veselīgu dzīvi. Gada laikā mentors ar jaunieti tiekas vismaz divas reizes mēnesī.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pētījums Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpus ģimenes aprūpē apliecina, ka jauniešiem, nesaņemot ģimenes atbalstu, ir problemātiski uzsākt patstāvīgu dzīvi. Liela daļa pētījuma dalībnieku velētos mācīties, bet, uzsākot patstāvīgu dzīvi, to turpina darīt tikai 37% jauniešu. Turklāt 25% patstāvīgi dzīvojošo jauniešu ne strādā, ne mācās. Visbiežāk viņiem nākas saskarties ar vientulību, atbalsta trūkumu, nomāktību, trauksmi un nedrošību. Kā secināts pētījumā, emocionāls atbalsts jauniešiem visnepieciešamākais ir tieši pirmajā gadā, uzsākot patstāvīgu dzīvi, un mentori ir vieni no tiem, kas to var sniegt.

Atbalstot programmas darbības attīstīšanu Rīgā un vairākos Latvijas reģionos, sadarbībā ar Mentor Latvija jauno partneri Rimi Latvia no 17. marta līdz maijam notiks ziedojumu vākšanas kampaņa visos Rimi un Supernetto veikalos.

Papildinformācijai: Līva Rancāne / E: [email protected] / M: + 371 28748349.

Mentor Latvia

“Mentor Latvia” ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot dažādās aktivitātēs un iepazīstinot ar reālām dzīves situācijām, tādējādi palīdzot sagatavoties patstāvīgai dzīvei. Mentorprogramma darbojas Rīgā, Tukumā, Saldū un Jelgavā, tās ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra Čakstes iniciatīvu Mentorprogramma