Mentor Latvia stratēģiskās attīstības virzieni 2023. gadā

Biedrības “Mentor Latvia” 2022. gada būtiskākie notikumi un darbības prioritātes 2023. gadā

11 January 2023 | Jaunumi

freepik.com

2022. gads biedrībai “Mentor Latvia” bijis nozīmīgs stratēģiskās attīstības jomā. Izveidota Mentor Latvia darbības un komunikācijas stratēģija, kā arī spēcināta biedrības komanda. Kopš 2022. gada septembra Mentor Latvia pievienojusies izpilddirektore Edīte Zvirbule. Edītes pārziņā ir biedrības operatīvās darbības jautājumi, kā arī sponsorēšanas stratēģijas īstenošana un stratēģiskā attīstība.

2022. gada izskaņā Mentor Latvia atklāja jauno mentorprogrammu, kurā sadarbību uzsākuši 22 mentorpāri (mentors un jaunietis). Šogad kopumā plānojam nodrošināt 35 mentorpāru sadarbību.

Individuāls atbalsts mazāk aizsargātiem jauniešiem

Mentorprogrammas būtība ir individuāla atbalsta sniegšana jaunietim tieši viņam vajadzīgajā veidā. Mūsu programma ir vērsta uz jauniešiem 12-21 gada vecumā, kuriem pietrūkst pieaugušo atbalsta un kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes mājās. Mentorprogrammā sadarbību veido pieaugušais mentors un jaunietis, vesela gada garumā regulāri tiekoties un pavadot kopā laiku, pārrunājot jaunietim aktuālos jautājumus un kopīgi meklējot risinājumus jaunietim svarīgās dzīves situācijās.

Dalībai mentorprogrammā joprojām piesakās jaunieši no Rīgas un reģioniem. Katra jaunieša pieteikumu mēs individuāli izvērtējam, izprotot viņa situāciju un izaicinājumus, lai piemeklētu atbilstošu mentoru individuālam darbam ar jauniešiem.

Spēcīga un motivēta mentoru komanda

Mēs esam gandarīti, ka jaunajā mentorprogrammā izveidota spēcīga un motivēta mentoru komanda brīvprātīgajam darbam ar jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes. Mūsu uzdevums ir sniegt atbalstu mentoriem,  stiprināt mentoru zināšanas un prasmes darbam ar mazāk aizsargātiem jauniešiem. Jo sagatavotāki un zinošāki būs mentori, jo lielāks pienesums būs mentorprogrammas jauniešiem. Nereti mentorprogrammas jauniešu izaugsmē un ceļā uz patstāvīgu dzīvi izšķiroša var būt mentora kā atbalsta personas loma. Mentors iedrošina jaunieti mērķu sasniegšanai, paplašinot jaunieša redzesloku un pieredzi, bagātinot cilvēcisko kontaktu loku, vajadzības gadījumā sniedz praktisku palīdzību un dod padomus svarīgās dzīves situācijās.

Pārdomāta un saturiski bagāta pasākumu programma

Arī 2023. gadā Mentor Latvia nodrošinās pārdomātu un saturiski bagātu pasākumu klāstu, lai mentorprogrammas jaunieši un mentori varētu pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Pasākumu tēmas aptver jauniešiem būtiskus jautājumus un sniedz zināšanas, kas ir noderīgas, uzsākot patstāvīgu dzīvi.

Tāpat paredzēti regulāri pasākumi, lai  bagātinātu mentoru komandas zināšanas par jauniešiem svarīgām un mentorus interesējošām jomām. Pasākumi notiek vismaz reizi mēnesī. Ar pasākumu kalendāru var iepazīties šeit: https://mentor.lv/blog/2023/01/20/pasakumi-2023-gada/.

Mentor Latvia galvenie darbības virzieni 2023. gadā:

  1. Mentorprogrammas īstenošana un programmas attīstība.
  2. Mentor Latvia atpazīstamības veicināšana.
  3. Organizācijas ilgtermiņa darbības nodrošināšana un jaunu atbalstītāju piesaiste.

Paldies mūsu sadarbības partneriem, kuru sniegtais atbalsts sekmē mentorprogrammas īstenošanu Latvijā, Mentor Latvia darbu ar jauniešiem, kā arī veicina mentorpāru sadarbību. Pateicoties atbalstītājiem, mēs varam nodrošināt vairāk iespēju jauniešiem kopā ar mentoriem vērtīgi pavadīt laiku, paplašināt jauniešu redzesloku un iepazīstināt ar dažādām brīvā laikā pavadīšanas iespējām.

Paldies Latvijas Nacionālajam teātrim, zvērinātu advokātu birojam Ellex Kļaviņš, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, Rīgas Motormuzejam, Open.lv, mākslas centram Zuzeum, Innocent Cafe, izstāžu centram BT1, organizācijai “Papardes zieds”.