Iedvesmo jaunieti! Piesakies par mentoru

Aicinām pieteikties pieaugušos vecumā no 25 gadiem brīvprātīgajam darbam ar jauniešiem

9 October 2022 | Jaunumi

Jauniešu atbalsta organizācija Mentor Latvia izsludina jauno mentoru pieteikšanos 2023. gada mentorprogrammai. Mentorprogrammas jaunieši visbiežāk ir no Rīgas, Bauskas, Valmieras (sagaidāms arī no Jelgavas, Tukuma, Cesvaines un citām vietām).

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski līdz 7. novembrim. PIETEIKŠANĀS ANKETA IR PIEEJAMA ŠEIT: https://bit.ly/3MpX3FW.

Kas ir mentorprogramma?

Mentor Latvia mentorprogramma ir sociāla atbalsta programma mazāk aizsargātiem jauniešiem vecumā no 13-21 gadiem  no ārpusģimenes aprūpes un ģimenēm, kurās vecākiem ir ierobežotas iespējas sniegt atbalstu.

Tās būtība ir individuālas uzmanības veltīšana jaunietim tieši viņam vajadzīgajā veidā, lai sekmētu jaunieša sagatavošanos un pāreju uz patstāvīgu dzīvi.

Šis ir unikāls un vienīgais projekts Latvijā, kurā brīvprātīgais mentors atbalsta jaunieti vesela gada garumā – regulāri tiekoties un bez vērtējuma uzklausot jaunieti par viņam aktuāliem jautājumiem un grūtībām, vajadzības gadījumā sniedzot padomu, daloties savā pieredzē un palīdzot praktiski, paplašinot jaunieša redzesloku un lietderīgi pavadot kopā brīvo laiku.

Kā notiek mentorprogramma*?

Katram jaunietim programmā tiek nodrošināts individuāls mentors. Pirms programmas uzsākšanas Mentor Latvia veic mentoru pieteikumu izvērtēšanu, individuālas intervijas un ievadmācības mentoru kandidātiem, kā arī sarunas ar jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku mentorpāri.

Mentors un jaunietis tiekas 2 reizes mēnesī. Mentorprogramma paredz kabatas naudu mentorpāra tikšanās un dažādu  pasākumu apmeklēšanas izdevumu segšanai. Valstī noteiktu ierobežojumu periodos mentorprogramma norisinās attālināti.

Mentor Latvia organizē kopīgus izglītojošus un radošus pasākumus jauniešiem un mentoriem. Mūsu atbalstītāji sniedz iespēju mentoriem un jauniešiem apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus.

Mentoram un jaunietim nav atļauts kopā uzturēties vidē, kur tiek lietotas atkarību izraisošas vielas.

*2023. gada mentorprogrammas norises laiks ir līdz 2023. gada 1. oktobrim.

Kas ir mentors?

Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim, pieaugušais vecumā no 25 gadiem, kas nav jaunieša ģimenes loceklis vai radinieks, nav iestāžu nozīmēts apmaksāts profesionālās palīdzības darbinieks, psihologs. Mentora uzdevums ir veidot kontaktu ar jaunieti, uzklausīt un sadzirdēt jaunieti bez vērtējuma vai kritikas, būt gatavam sniegt vajadzīgo atbalstu, reizēm praktisku palīdzību un padomu, paplašināt jaunieša redzesloku un bagātināt jaunieša pieredzi.

Puišiem mentori ir vīrieši, meitenēm – sievietes. Mentori mūsu programmā darbojas brīvprātīgi, bez atalgojuma, un mentorprogramma viņiem sniedz apmācību un atbalstu viņu uzdevuma veikšanā.

Ko tas prasīs no Tevis?

Dalība mentorprogrammā nozīmē laika pavadīšanu ar jaunieti (sākotnēji pirmos trīs mēnešus vismaz 2 reizes mēnesī, vēlāk, atbilstoši vajadzībām un iespējām, pielāgojot biežumu un ilgumu).

Mentora uzdevums ieklausīties jaunietī, nepamācot viņu, bet atbalstot un, ja jaunietim tas ir vajadzīgs, sniedzot savu redzējumu par konkrēto situāciju. Mentoram jābūt elastīgam, pacietīgam un spējīgam pielāgoties situācijām, kad jaunietim pēdējā brīdī mainās plāni un tiek atcelta ieplānotā tikšanās vai jaunietis sākotnēji nav pietiekami atvērts komunikācijai un sadarbībai.

Mentoram jāpiedalās strukturētās, speciāli vadītās mentoru atbalsta grupās reizi divos mēnešos, jāsniedz informācija par sadarbību ar jaunieti, raksturojot gan to, kas mentorpārim izdodas, gan sastaptās grūtības. No mentora sagaidām ieinteresētību sadarbībā ar jaunieti un spēju izbrīvēt laiku kopīgām aktivitātēm.

Mentors iesaistās jaunieša dzīvē atbilstoši jaunieša vajadzībām un abu iespējām. Mentors iedrošina jaunieti izaugsmei, iedvesmo attīstīt intereses un uzticēties savām spējām, izvirzīt jaunus mērķus, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, paplašināt jaunieša redzesloku un uzklausīt jaunieti viņam svarīgos jautājumos.

Jauno mentoru atlases process:

 1. SOLIS: mentora pieteikuma anketas aizpildīšana
 2. SOLIS: individuāla intervija ar potenciālo mentoru (telefoniski, klātienē vai tiešsaistē)
 3. SOLIS: mentora rekomendāciju apkopošana un izvērtēšana
 4. SOLIS: mentoru kandidātu ievadmācības** (pēc mācībām 3 dienu laikā potenciālais mentors un Mentor Latvia pieņem lēmumu par sadarbību un mentora brīvprātīgā darba līguma slēgšanu).

**Ievadmācībās potenciālajam mentoram jābūt līdzi izziņai par nesodāmību (izziņu iespējams pieteikt portālā latvija.lv, valsts nodeva par izziņas sagatavošanu  4,27 eiro, tās sagatavošanas laiks – 1 nedēļa).

 1. SOLIS: vienošanās starp Mentor Latvia un mentoru par dalību mentorprogrammā
 2. SOLIS: mentora un jaunieša individuāla tikšanās

Ieguvumi, piedaloties mentorprogrammā:

 • Dalība vērtīgā, unikālā jauniešu sociālā atbalsta programmā
 • Iespēja gūt jaunu, personīgu un autentisku perspektīvu par mazāk aizsargātiem jauniešiem un Latvijas sabiedrības sociālajām problēmjomām
 • Jaunas zināšanas, pieredze, iespēja attīstīt komunikācijas prasmes, spēju motivēt un iedvesmot
 • Līdzīgi domājošu cilvēku vide, mentoru kopienas kontakti
 • Gandarījuma sajūta

Kontaktinformācija jautājumiem par dalību mentorprogrammā: +371 26818377 (Līva).

Mentor Latvia

Mentor Latvia ir nevalstiska organizācija, kas īsteno mentorprogrammu Latvijā kopš 2010. gada. Divpadsmit gadu laikā esam atbalstījuši vairāk nekā 500 jauniešus Rīgā un reģionos.