Mentor Latvia 2021. gada darbības virzieni

Mentor International 2021. gada pārskatā apkopota informācija par nacionālo organizāciju veikumu pagājušajā gadā, kā arī iekļauts atskats uz Mentor Latvia darbības virzieniem

4 July 2022 | Jaunumi

Teenage school friends smiling to camera, close up

Biedrība “Mentor Latvia” īsteno mentorprogrammu Latvijā jau vairāk nekā 11 gadus, kuras laikā praktiska un emocionāla palīdzība sniegta aptuveni 500 jauniešiem, kuri ikdienā nesaņem pietiekamu ģimenes atbalstu. Mentor Latvia ir starptautiskās Mentor organizācijas “Mentor International” dalībniece. Pati mentorprogrammas ideja nāk no Zviedrijas.

Mentor International 2021. gada pārskatā apkopota informācija par nacionālo organizāciju veikumu pagājušajā gadā, kā arī iekļauts atskats uz Mentor Latvia darbības virzieniem. Mentor International gada pārskats angļu valodā pieejams šeit. 

2021. gadā Mentor Latvia regulāri īstenoja kvalitatīvus tiešsaistes seminārus jauniešiem un mentoriem, kā arī vairākas grupu darbnīcas, ko praktizē arī Mentor organizācijas Zviedrijā un Dānijā. Mentor Latvia uzsāka jaunu mentorprogrammu 2021. gada maijā, vienlaicīgi 2020. gada pavasarī uzsāktā mentorpāru sadarbība noslēdzās.

Novērtējot klātienes tikšanos labvēlīgo ietekmi uz jauniešu sadarbošanās spēju un komunicēšanas prasmju attīstīšanu, pagājušajā gadā Mentor Latvia organizēja arī brīvdabas pasākumus jauniešiem un mentoriem, kas tika aizvadīti pozitīvā un radošā gaisotnē. Uz pasākumiem tika aicināti arī jaunieši, kuru dalība programmā noslēgusies, tādejādi stiprinot viņu saikni ar Mentor Latvia un veidojot vidi, kas atbalsta viņu centienus patstāvīgas dzīves uzsākšanā un sniedz nepieciešamo emocionālo atbalstu.

Mentor Latvia pateicas ikvienam mentoram, kurš veltījis savu laiku brīvprātīgajam darbam ar jauniešiem!