Noslēgusies Mentorprogramma 2020

Jau gadu esam īstenojuši mentorprogrammu līdz šim nebijušos apstākļos, ko ietekmēja koronavīrusa Covid-19 izplatība valstī. Lai nodrošinātu programmas norisi un tās pamatideju (mentora un jaunieša sadarbību) sociālās distancēšanās laikā, pirmo reizi to īstenojām digitālā formātā

6 June 2021 | Jaunumi

Šī gada maijā noslēgusies 2020. gada mentorprogramma, kurā sadarbojās 20 mentorpāri.

Jau gadu esam īstenojuši mentorprogrammu līdz šim nebijušos apstākļos, ko ietekmēja koronavīrusa Covid-19 izplatība valstī. Lai nodrošinātu programmas norisi un tās pamatideju (mentora un jaunieša sadarbību) sociālās distancēšanās laikā, pirmo reizi to īstenojām digitālā formātā.

Mentorprogrammas kopīgos izglītojošos pasākumus jauniešiem un mentoriem galvenokārt rīkojām attālinātā formātā. 2020. gadā īstenojām šādus pasākumus:

 • Efektīva un pārliecinoša komunikācija video formātā
 • Pārgājiens
 • Jauniešu emocionālā veselība
 • Finanšu plānošana
 • Profesiju vakars
 • Iedvesmojošs online pasākums par mērķu sasniegšanu
 • Online pasākums “Atklāj sevi un savus talantus”

Mentorprogrammas būtiskākais pienesums ir uzmanības veltīšana jaunietim, praktisks atbalsts dažādās dzīves situācijās un noderīgs padoms aktuālos jautājumos. Šie atbalsta aspekti kļūst arvien nozīmīgāki tieši pandēmijas laikā, kad palielinās to jauniešu skaits, kuriem pietrūkst sociālo kontaktu veidošana klātienē. Mentorprogramma veido jauniešiem labvēlīgu un drošu vidi – vietu, kur jaunietis var meklēt palīdzību un saņemt emocionālu un praktisku atbalstu dažādās dzīves situācijās.

Jauniešu un mentoru atsauksmes par dalību mentorprogrammā 2020. gadā.

Jauniešu atziņas:

 • Nekas nav labāks par divu cilvēku laiku kopā.
 • Dzīvē, viss ir iespējams. Vajag tikai gribasspēku un vēlmi celties augstāk.
 • Ar mentores palīdzību iemācījos būt godīgai un atklātai.
 • Es iemācījos komunicēt ar vairāk pieaugušajiem, kā arī dzirdēt viņu viedokli, kas ir ļoti izzinoši, kā arī daudz citu lietu.
 • Esmu izlēmusi, kurā skolā mācīšos. Es iemācījos labāk sadarboties un sarunāties ar cilvēkiem.
 • Iemācījos vairāk uzklausīt cilvēkus.
 • Mentorprogramma mani iedvesmoja nebaidīties no saviem sapņiem.
 • Mentorprogrammā sapratu to, ka vairāk jāuzņemas atbildība par saviem lēmumiem.

Mentoru atziņas par ieguvumiem mentorprogrammā:

 • No attiecībām ar jaunieti ieguvu prieku, iespēju dot un dalīties, būt blakus.
 • Esmu ieguvusi jaunu pieredzi, kļuvusi atvērtāka un arī pati ieguvusi lielāku pašapziņu, redzot, ka spēju veiksmīgi komunicēt arī ar jaunieti.
 • Mentorprogramma ieguvu labāku izpratni par jaunieša dzīvi, vērtībām, interesēm, hobijiem. Attiecības  ar jaunieti palīdzējušas labāk atcerēties pašam savu jaunību.
 • Iemācījos būt atvērtāka un pacietīgāka.
 • Labāk izpratu, kā ir būt jaunietim no SOS bērnu ciemata. Kopumā vērtīga pieredze.
 • Esmu mācījusies pacietību, kā arī prasmi neuztvert pārlieku personiski otra cilvēka neatbildēšanu, kavēšanu, nereaģēšanu. Tas savukārt dod lielāku brīvības sajūtu.