Projekts “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes” mentorprogrammas – vērtīgs ieguldījums mentorprogrammas īstenošanā

Projekts sniedzis iespēju organizēt vērtīgus pasākumus jauniešiem, nodrošināt individuālas tikšanās ar mentoru, kā arī mentoru atbalsta grupas ar psihologa dalību

3 December 2019 | Jaunumi

Kopš 2018. gada jūlija Mentor Latvia īstenoja projektu “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes” sadarbībā ar Labklājības ministriju. Projekts noslēdzās 2019. gada 30. novembrī. Projekts sniedzis nozīmīgu ieguldījumu mentorprogrammas īstenošanā pēdējo divu gadu laikā.

Ar projekta atbalstu noorganizēti vairāk kā 30 izglītojoši un izklaidējoši pasākumi Rīgā, Tukumā un Jelgavā jauniešiem un mentoriem. Pasākumu temati ir bijuši jauniešiem aktuāli, piemēram, budžeta plānošana, atkarību novēršana, mediju pratība un komunikācija sociālajos tīklos, attiecību veidošana, komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem. Projektā tika organizēti arī komandu saliedēšanas pasākumi, sporta spēles un radošās darbnīcas. “Šie pasākumi ir nozīmīga mentorprogrammas daļa. Katrs pasākums ir veidojis mentorprogrammas jauniešiem atbalstošu un izglītojošu vidi, kur ne tikai var uzzināt vērtīgu informāciju un saņemt praktiskus padomus, bet arī veidot kontaktus ar citiem mentoriem un jauniešiem, uzlabot sadarbības un komunikācijas prasmes. Tie ir būtiski aspekti, kas atbalsta mentorprogrammas jauniešu izaugsmi,” stāsta Mentor Latvia programmu vadītāja Ulla Zumente-Steele.

Projektā ir notikušas arī mentoru mācības un regulāras mentoru atbalsta grupas ar psihologa piedalīšanos Rīgā, Tukumā un Jelgavā. Mentoru atbalsta grupas sniedz mentoriem praktisku informāciju dažādu situāciju risināšanai sadarbībā ar jaunieti. Atbalsta grupas ir vērtīgs formāts, kas sniedz mentoriem iespēju ne tikai konsultēties ar psihologu, bet arī uzzināt citu mentoru viedokli par konkrētu situāciju, dalīties pieredzē un uzklausīt noderīgus viedokļus.

Projekts “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes” ir devis iespēju organizēt arī individuālu sadarbību starp jauniešiem un mentoriem. Katram projektā esošam jaunietim bija iespēja individuāli sadarboties ar mentoru, kurš pilda uzticības un atbalsta personas lomu. Šāda sadarbība ir vērtīga jaunieša izaugsmei – ar individuāla mentora palīdzību jaunietis iegūst ne tikai personu, kurai var uzticēties un ar kuru pārrunāt sev aktuālos jautājumus, bet arī praktisku palīdzību dažādu situāciju risināšanā. Individuālais mentorings ir būtisks tieši ārpus ģimenes aprūpē esošiem jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Mentora sniegtā emocionālā un praktiskā palīdzība ir iespēja sniegt jaunietim trūkstošo atbalstu.

Projekts “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes” ir sniedzis vērtīgu pienesumu mentorprogrammas jauniešu atbalstam.