Jaunieši un mentori piedalās Mentor Latvia sporta spēlēs

17. augustā Elejā notika komandu saliedēšanas pasākums - Mentor Latvia sporta spēles

22 August 2019 | Jaunumi

17. augustā Elejas bērnu nama teritorijā notika komandu saliedēšanas pasākums – ikgadējās Mentor Latvia sporta spēles. Pasākumā piedalījās mentorprogrammas jaunieši un mentori no Rīgas, Tukuma un Jelgavas. Pasākuma mērķis ir attīstīt jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, veicināt mentoru un jauniešu sadarbību un uzturēt mentorprogrammas dalībnieku saikni ar biedrību Mentor Latvia.

Pasākums notika ar Labklājības ministrija projekta “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes” atbalstu.