Mentor Latvia turpina sadarbību ar Rimi Latvia

2019. gada jūnijā biedrība Mentor Latvia noslēgusi sadarbības līgumu ar Rimi Latvia par atbalsta sniegšanu Mentor Latvia

31 July 2019 | Jaunumi

  1. gada jūnijā biedrība Mentor Latvia noslēgusi sadarbības līgumu ar Rimi Latvia par atbalsta sniegšanu Mentor Latvia. Līgums paredz Rimi Latvia atbalstu Mentor Latvia pasākumu laikā, nodrošinot nepieciešamos produktus kafijas pauzēm, kā arī veselīga uztura meistarklašu organizēšanā mentorprogrammas jauniešiem un mentoriem, pieaicinot zinošus speciālistus.

Mentor Latvia pasākumu mērķis ir radīt drošu un veselīgu vidi mentorprogrammas jauniešiem, stiprināt mentorpāru sadarbību un pilnveidot jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī izglītot par viņiem aktuālām tēmām, tādejādi iedvesmojot jauniešus uz saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

“Biedrības pasākumus plaši apmeklē gan mentori, gan jaunieši, līdz ar to šāds atbalsts mums ir patiesi vērtīgs. Ikkatrs pasākums, kurā satiekas mūsu programmas jaunieši ir noderīgs viņu sadarbības prasmju attīstīšanai, kā arī rosina izdarīt veselīgas izvēles” pauž Mentor Latvia Administratīvā vadītāja Lolita Cīrule.