Nodot vērtības jaunietim. Renāra un Laura stāsts

11 January 2018 | Jaunumi

 

Satiekot Renāru un Lauri, šķiet, ka abi varētu būt brāļi. Renārs ir mentors no Rīgas, un viņš ir pārliecināts, ka katrs savā ceļā sastopam tieši to cilvēku, kurš mums paredzēts. Renāra gadījumā tas ir 16 gadus vecais Lauris no Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra.

Jau sarunas sākumā nojaušu Laura neviltoto interesi par satiksmi, autobusiem un visu, visu, kas ar to saistīts. Man par pārsteigumu Lauris zina nosaukt visus lielākos satiksmes maršrutus Rīgā un precīzas to pieturvietas.

Sports un sarunas par visām frontēm

Renāra un Laura draudzība nu jau ilgst deviņus mēnešus un abi joprojām spēj izbrīvēt laiku, lai regulāri satiktos. Šis mentorpāris ir viens no aktīvākajiem, kas sastapts – garām netiek laists neviens sportisks pasākums.

“Mums iet ļoti forši”, Lauris komentē sadarbību ar savu mentoru un puiša acis iemirdzas, kad viņš stāsta par neseno piedzīvojumu – spilgtāko mirkli kopā ar Renāru. Jaunietim bija ekskluzīva iespēja mentora darba pasākumā ne tikai sēsties pie kravas auto stūres, bet arī izbraukt ar to.

Kopā lielākoties abi pavada dažādās aktīvās nodarbēs. “Esam bijuši izbraucienos ar riteņiem, skriešanas pasākumos, piemēram, kopā skrējām Nike Riga Run, kur dalību nodrošināja Mentor Latvia sadarbības partneris, labprāt apmeklējam hokeja spēles.” Mentors bijis pārsteigts, cik daudz labus pasākumus rīko arī Mentor Latvia. Renārs un Lauris regulāri piedalījušies dažādos gan aktīvos un sportiskos, gan izglītojošos mentorprogrammas pasākumos. Atmiņā palicis komandas saliedēšanas pasākums pie Bābelītes ezera, sporta spēles skaistajā Ānes muižā un citi notikumi.

Abiem ir arī nopietnākas sarunas – par meitenēm, attiecību veidošanu, nākotnes plāniem. “Sarunas aptver visas frontes,” iesmejas mentors. “Lauris pašlaik ir vecumā, kad jaunieši parasti uzsāk veidot attiecības, tad nu cenšos viņam stāstīt, ka labāk izvēlēties vienu meiteni, ar kuru būt kopā, lai arī simpatizē daudzas.” Renāra pārliecība ir, ka būtiski ir tieši nodot vērtības jaunietim, kas turpmāk varēs viņam dzīvē noderēt. Mentora ieskatā pamats visam ir sava vērtību sistēma.

Pēc Renāra domām jaunietis programmā iegūst jaunu pieredzi, – pieredzi, kas viņam turpmāk var noderēt un, kas zina, kurā brīdī viņa dzīves ceļā noderēs gūtās atziņas.

Mentorprogrammas ideja strādā

Renāra novērojums esot mentorprogrammā, ir mentoru – vīriešu trūkums. Par mentorēm galvenokārt izvēlas būt sievietes. Tomēr kopīgajos mentorprogrammas pasākumos var pārliecināties, ka mentorprogrammas ideja strādā – sadarbība ar mentoru jauniešiem palīdz visdažādākajos veidos. Par mentoriem kļūst tie cilvēki, kuriem ir ko dot un, kas vēlas atbalstīt, izdarīt kaut ko sabiedrības labā.

“Jau mentoru mācībās redzēju, cik ļoti Mentor Latvia komanda ir iekšā visos procesos, cik aizrautīgi dara savu darbu. Tas radīja pārliecību, ka būs forši, un ir!” Renārs dalās ar saviem pirmajiem iespaidiem par programmu.

 

Laika veltīšana jaunietim

Renārs atzīstas, ka sākumā viņu uztrauca, cik daudz laika būs jāvelta dalībai programmā, bet drīz vien apjauta, ka tas atkarīgs no paša mentorpāra: “Programmā jūtama brīvība – kad abi varam, tad satiekamies. Neviens nestāv blakus un nebaksta ar pirkstu.”

Lauris apstiprina, ka abu kopīgās aktivitātes parasti izdomā kopā ar mentoru un izvēlas, kā pavadīt laiku. Abu vienojošais faktors ir kopīgās intereses – sports un aktīvs dzīvesveids.

Ikdienā mentors palīdz risināt jaunietim sadzīviskus jautājumus skolā, ja ir kādi atgadījumi, kuros vajadzīgs atbalsts vai padoms. Renārs un Lauris gana bieži sazinās telefoniski, kad jaunietis labprāt izstāsta, kas uz sirds, kādi jaunumi ir skolā, mājās.

Ceļā uz sapņa piepildīšanu

Lauris mācās 10. klasē, un puisis jau skaidri zina, ko vēlas darīt nākotnē. Jaunieša sapnis ir kļūt par autobusa šoferi, un viņš ir ceļā uz to. Lauris paša spēkiem atradis vasaras darbu Rīgas Satiksmē, kur godprātīgi visu brīvlaiku darbojies. Lai pienākumi ir saistīti ar palīgdarbu veikšanu, un tas ir tikais sākums.

“Lai arī viņam ir tikai 17, apbrīnoju viņa drosmi pašam iet un runāt par darba iespējām. Es arī ļāvu viņam to pašam nokārtot – šī pieredze ir visnotaļ vērtīga. Laurim piemīt milzīga atbildības sajūta. Ja darbs ir brīvdienās, tā būs viņa prioritāte, un nekādas citas darīšanas darbam netraucēs. Ar viņu vienmēr var rēķināties. Pats šajā vecumā ne visu spēju izdarīt,” mentors novērtē Laura panākumus.

Laura pirmais lielākais pirkums bija ilgi kārotais velosipēds, ko puisis iegādājās par pirmo darba algu. Jaunieša pirmie redzamie darba augļi, kas sildīja puiša sirdi vēl ilgu laiku.

Vai jauniešiem piemīt atbildības sajūta? Un kā vēl – Lauris katru dienu ceļā uz skolu pavada pusotru stundu, kas nav iemesls skolas kavēšanai!

“Mans jaunietis ir ļoti patstāvīgs. Pats vienmēr atbrauc uz tikšanās vietu. Nekad nekavē, un viemēr sarēķina, cikos jāizbrauc, lai paspētu. Mūsu draudzības laikā ne reizi nav pievīlis un neieradies un tikšanos,” Renārs uzslavē Laura atbildības sajūtu.

Renārs jau tagad redz, ka Laurim ir vieta savā dzīvē, un viņš ir ceļā uz to. Puisis ir super tehnisks un precīzs uz detaļām. Renāra ieskatā pozitīvi ir tas, ka viņš jau tagad redz, par ko vēlas būt, ko pat daudzi pieaugušie neapjauš! Mentors priecājas, ka Lauris ir sarunājis darbu jau uz nākamo vasaru.

Fokuss uz labo dzīvē

Renāram ir vairākas lietas, ko viņš vēlas nodot jaunietim. Viena no tām – nekad nepārstāt mācīties un izmantot visas iespējas, ko dzīve sniedz, būt aktīvam un saudzēt veselību. Mentors stāsta jaunietim, ka svarīgi ir ne tikai darīt labas lietas, bet arī koncentrēties uz labo savā dzīvē, – stāvēt pāri sliktajam un cita cilvēka nepatīkamu rīcību nekad neatdarīt ar ļaunu. Renāra pārliecība ir, ka darot labas lietas, tas atmaksājas, un tagad tam tic arī Lauris.

“Vērtības katrā jaunietī jau ir iekšā, jāpalīdz tām izpausties. Lauris ir ļoti izpalīdzīgs, draudzīgs, ir centrā visiem notikumiem. Viņā saskatu daudz laba,” Renārs raksturo savu jaunieti.

Lauris saka, ka palīdzot citiem izjūt gandarījumu. “Renārs man ir kā lielais brālis. Kopā darām visādas lietas. Mums kopā ir forši un zinu, ka ir cilvēks, kurš grūtā brīdī mani atbalstīs. Renārs man ir kā stiprais plecs, un zinu, kad vajadzēs, viņš atbalstīs,” jaunietis novērtē sadarbību ar mentoru.

Atskatoties uz dalību mentorprogrammā, jaunietis saka, ka lielākie ieguvumi programmā ir labsirdība, ko var saņemt no mentora, cieņa, godīgums un atklātība attiecībās ar mentoru. Pēc jaunieša domām tās ir ļoti svarīgas vērtības. Savu mentoru Lauris raksturo kā labu, godīgu, atbildīgu un taisnīgu.

Spilgtas atmiņas un vērtīgas atziņas

Renārs stāsta, ka mentorprogrammā ieguvis spilgtas atmiņas un uzsver vairākus ieguvumus: “Uzzināju daudz jauna par sevi un ne tikai. Izkopu savu pacietības mākslu, attīstīju prasmi uzklausīt. Sāku vairāk novērtēt nemateriālās lietas, kas dzīvē ir svarīgas, piemēram, redzot jaunieša prieku kaut par kopīgu kino apmeklējumu.”

Mentors noteikti iesaka piedalīties mentorprogrammā arī citiem pieaugušajiem un brīdina – piespiedu kārtā tas nestrādā: “Jābūt dabīgai vēlmei strādāt ar jauniešiem. Toties ieguvumi ir vērtīgi – tu vari būt kādam draugs un iegūt draugu, dalīties ar savu pieredzi un dot padomu vajadzīgā brīdī, – tas ir liels pienesums tev pašam! Turklāt mentorprogrammas pasākumi vien ir ko vērti – esam bijuši uz interesantiem semināriem, spēļu vakariem, sporta un kultūras pasākumiem. Mentoru kopiena ir lieliska vieta, kur iegūt jaunus draugus un kontaktus.”

“Redzot vidi, kādā ir daudzi mentorprogrammas jaunieši, rodas vēlme palīdzēt, sniegt savu padomu un pienesumu jauniešu attīstībā. Mums, mentoriem, ir pavisam cita dzīves uztvere un pieredze, kas var palīdzēt jaunietim saprast – dzīvē itin viss var notikt! Var būt arī cita vide, kurā viss ir foršāk, jaunietim ir cerība uz labāku dzīvi, un apziņa, ka viņš nav nolemts,” mentors dalās ar programmās laikā gūtajām atziņām.

Renārs priecājas, ka var dot reālu padomu, kas varētu palīdzēt novērst jaunieša nepareizās izvēles:”Lauris nav jāmāca dzīvot, bet gan jāuzvedina uz pareizajām domām. Atceros sevi viņa vecumā un varu ieteikt, kā labāk darīt.”

Lauris raksturo mentoru kā cilvēku, kurš uzklausīs. Viņš iesaka jauniešiem piedalīties mentorprogrammā un mācīties uzticēties savam mentoram, piebilstot, ka tas notiek palēnām.

Renārs sarunas noslēgumā atzīst, ka labprāt piedalītos mentorprogrammā atkārtoti un iesaka citiem mentoriem izvērtēt savas brīvā laika iespējas dalībai mentorprogrammā. BŪT DRAUGAM – galvenais mentora ieteikums, tomēr svarīgi programmas sākumā neuzlikt sev pārlieku augstas prasības, jo katrs gadījums ir individuāls.

Interviju sagatvoja Mentor Latvia sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Rancāne