Ziedot.lv un Latvijas valsts mežu finansētais projekts sniedz iespēju jauniešiem piedalīties mentorprogrammas pasākumos

Decembrī noslēdzās biedrības “Mentor Latvia” realizētais projekts “Sociālās palīdzības sniegšana”, kuram finansējumu piešķīra organizācija Ziedot.lv un Latvijas valsts meži. Šī projekta ietvaros laikā no 2016.gada aprīļa līdz decembrim notika 11 izglītojoši pasākumi mentorprogrammas jauniešiem Rīgā un reģionos.

10 January 2017 | Jaunumi

Latvijas valsts meži atbalsts ir nozīmīgs mentorprogrammas īstenošanā, jo tieši kopīgie mentorprogrammu pasākumi uzlabo jauniešu komunikācijas prasmes, veicina saskarsmi gan ar vienaudžiem, gan mentoriem un izglīto jauniešus aktuālos jautājumos.

2016. gada pavasarī ar Latvijas valsts mežu atbalstu notika divi aktīvās atpūtas – komandu saliedēšanas pasākumi jauniešiem un mentoriem Rīgas un reģionu mentorprogrammās ar atraktīvām spēlēm un kopīgiem uzdevumiem pasākumu dalībniekiem.

Jautājumi par drošību mūsu programmas jauniešiem vienmēr ir bijuši aktuāli, un 2016. gadā identificējām vairākas tēmas, par kurām organizējām informatīvus pasākumus jauniešiem. Aprīlī reģionu jauniešiem notika pasākums “Droša darba iespējas ārzemēs”, kurā tie tika informēti par riskiem, kas saistīti ar nelegālo nodarbinātību ārvalstīs un par legāla darba iespēju meklēšanu ārzemēs. Septembrī Rīgā notika pasākums par personīgo drošību, lai stāstītu jauniešiem par riskiem, kas saistīti ar nelegālo nodarbinātību ārzemēs, situācijām, kas var apdraudēt personīgo drošību un kā šādās situācijās rīkoties. Savukārt oktobrī Tukumā notika informatīvs pasākums par cilvēktirdzniecības riskiem, kurā jauniešiem tika sniegta izsmeļoša un uz reālām situācijām balstīta informācija par riskiem, kas ir saistīti ar nelegālu nodarbinātību ārzemēs, cilvēktirdzniecību un palīdzības saņemšanas iespējām.

Jūnijā Rīgā notika informatīvais pasākums “Saskarsmes prasmes un etiķete”, kura laikā jauniešiem tika sniegtas zināšanas par etiķetes jautājumiem, pieklājības normām un saskarsmes prasmēm, lai palīdzētu jauniešiem justies drošāk saskarsmē ar līdzcilvēkiem.

Septembrī reģionu mentorprogrammu jauniešiem notika pasākums par jauniešiem vienmēr aktuālo tēmu – atkarībām un pretošanos grupas spiedienam. Pasākuma laikā psihologs iepazīstināja jauniešus ar riskiem, kas saistīti ar atkarības vielu lietošanu un praktiskiem padomiem, kā iespējams pārvarēt vēlmi lietot atkarības izraisošas vielas.

Gada nogalē reģionu mentorprogrammu jauniešiem tika noorganizēts pasākums par personīgā budžeta plānošanu un riskiem, saistīti ar ātro kredītu izmantošanu. Savukārt Rīgas mentorprogrammas jauniešiem notika pasākums par stresa pārvaldīšanas veidiem un relaksācijas metodēm ar mērķi palīdzēt jauniešiem uzlabot psihoemocionālo veselību un sniegt praktiskus ieteikumus stresa mazināšanai.

Pateicamies Ziedot.lv un A/S “Latvijas valsts meži par finansiālo atbalstu izglītojošu pasākumu organizēšanā mūsu mentorprogrammas jauniešiem!

Projektā notikušo izglītojošo pasākumu materiāli ir apkopoti mājaslapās sadaļā ``Noderīga informācija jauniešiem``, kas sniedz iespēju ar tiem iepazīties arī tiem jauniešiem, kuri šajos pasākumos nav piedalījušies.