Mentor Latvia aicina pieteikties mentorus – vīriešus Rīgā

Biedrība “Mentor Latvia” izsludina mentoru pieteikšanos 2017. gada mentorpogrammai Rīgā. Tā kā jaunajā Rīgas mentorprogrammā puiši ir vairākumā, un atbilstoši programmas nosacījumiem mentorpārī abi dalībnieki ir vienāda dzimuma, tiek meklēti mentori – vīrieši.

9 December 2016 | Jaunumi

Pieteikšanās iespējama no 2016. gada 9. decembra līdz 2017. gada 9. janvārim elektroniski.

Aicinām pieteikties mentorus vecumā no 25 gadiem, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski. Mentoru pieteikšanās un izvēles process attēlots infografikā.png (216,8 KB)

Kā notiek mentorprogramma?

Katram jaunietim programmā tiek nodrošināts individuāls mentors. Mentor Latvia pirms programmas uzsākšanas veicindividuālas intervijas gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku mentorpāri.

Mentorprogramma ilgst vienu gadu, mentoram un jaunietim tiekoties vismaz divas reizes mēnesī. Mentorprogramma paredz kabatas naudu mentorpāra tikšanās un dažādu pasākumu apmeklēšanas izdevumu segšanai 168 eiro apmērā gadā.

Mentor Latvia organizē arī kopīgus izglītojošus un radošus pasākumus jauniešiem un mentoriem. Mentor Latvia atbalstītāji sniedz iespēju mentoriem un jauniešiem apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus.

Kas ir mentors?

Mentors ir padomdevējs – pieaugušais, jaunieša atbalsta un uzticības persona vecumā no 25 gadiem. Mentors sniedz atbalstu jaunietim, uzklausot viņu, pavadot kopā laiku dažādās brīvā laika aktivitātēs un palīdzot jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Svarīgi datumi

09.01.2017 Gala pieteikšanās termiņš anketas aizpildīšanai dalībai 2017. gada mentorprogrammā
Decembris-janvāris Intervijas ar potenciālajiem mentoriem, dokumentu pārbaude
08.02.-09.02.2017 plkst.18-20 Mentoru mācības Rīgā
23.02.2017 2017. gada Rīgas mentorprogrammas atklāšanas pasākums

Kontaktpersona jautājumiem par mentoru pieteikšanos:

Jana Priedniece, Mentor Latvia programmu vadītāja ([email protected], 20033400).