Mentoru programmas dalībnieki atbalsta jauniešus, ko dzīve nav lutinājusi

“Mans ieguvums ir siltums, ko saņemu no Santas, un apziņa, ka esmu kādam cilvēkam ļoti svarīga, ka Santa mani mīl un novērtē,” saka Ļubova Vasečko, kura nu jau gandrīz gadu ir jaunās māmiņas Santas Erštiķes mentore.

23 February 2016 | Jaunumi

Ļubova darbojas organizācijā “Mentor Latvija”, kuras biedri kļuvuši par palīgiem un padomdevējiem jauniešiem, kuriem dzīvē trūcis atbalsta. Atbalstāmie jaunieši visbiežāk uzauguši bērnunamos, internātskolās vai nelabvēlīgās ģimenēs. Šādiem jauniešiem vecāku atbalsta nav nemaz vai arī tas ir ļoti minimāls. Organizācija sniedz atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Tas ir laiks, kad viņiem jāuzsāk patstāvīga dzīve. Rīgā biedrība darbojas jau piekto gadu, uzsākta darbība arī Tukumā un Saldū. Šogad mentori darbosies arī Jelgavā. Ideja, ka šādā veidā jāatbalsta jaunieši, nāk no Zviedrijas.Vairāk >