Pasākumi jauniešiem un mentoriem 2024. gadā

Iepazīsties ar Mentor Latvia pasākumu kalendāru 2024. gadam!

19 December 2023 | Jaunumi

Arī 2024. gadā Mentor Latvia nodrošinās pārdomātu un saturiski bagātu pasākumu klāstu, lai mentorprogrammas jaunieši un mentori varētu pilnveidot savas prasmes un zināšanas, kā arī lai Mentor Latvia bagātinātu mentoru komandas zināšanas par jauniešiem svarīgām un mentorus interesējošām jomām.