Mentorprogrammas 2023 rezultāti

Pateicoties mūsu atbalstītājiem, esam radījuši nozīmīgu ietekmi mazāk aizsargātu jauniešu izaugsmē

1 December 2023 | Jaunumi

Gada nogalē vēlamies izcelt un pateikties mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem – uzņēmumiem un organizācijām, kas īsteno sociāli atbildīgu politiku, ieguldot savus resursus mazāk aizsargātu jauniešu izaugsmē, tādējādi īstenojot sociālā atbalsta mērķus. Pateicoties mūsu atbalstītājiem, mēs esam īstenojuši mentorprogrammu, nodrošinot 35 Latvijas jauniešiem indviduāla mentora atbalstu vesela gada garumā, organizējuši regulāras vērtīgas un izzinošas nodarbības jauniešiem, kā arī snieguši iespēju apmeklēt kultūras un mākslas pasākumus.

Mūsu atbalstītāji ir uzņēmumi, kuru vērtības ietver atbalstu vietējai kopienai – atbalstot jauniešus, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes, tiek sniegts ilgtspējīgs un atbildīgs ieguldījums sabiedrībai. Šie ir uzņēmumi un organizācijas, kuri apzinās to, ka jauniešiem atbalsts ir nepieciešams tagad. Ieguldot viņu izaugsmē pašreizējā brīdī, mēs varam spēcināt jauniešu izaugsmi un nākotnes mērķu izvirzīšanu, ticību sev un saviem spēkiem, pieredzes bagātināšanu un pats galvenais – sniegt atbalstu ar individuāla mentora palīdzību.

“No sirds saku paldies visiem mūsu sadarbības partneriem, kuri tik dažādos veidos šogad mums snieguši atbalstu, stiprinot Mentor Latvia spēju strādāt ar mazāk aizsargātiem jauniešiem. Mūsu atbalstītāju radītā sociālā ietekme mentorprogrammas jauniešu izaugsmē ir patiesi nozīmīga, sniedzot viņiem jaunu pieredzi un iespējas iepazīt dažādas vides, tostarp mākslas un kultūras pasauli, piedalīties daudzveidīgos pasākumos un pats galvenais – saņemt individuālu mentoru palīdzību viņiem vajadzīgajā veidā. Esam gandarīti, ka mūsu partneru īstenotā sociāli atbildīga korporatīvā stratēģija un vērtības sakrīt ar mūsu programmas vērtībām un pats galvenais – vēlmi sniegt ilgtermiņa ieguldījumu jauniešu izaugsmē,” uzsver Mentor Latvia izpilddirektore Edīte Zvirbule.

Mentor Latvia kā bezpeļņas nevalstiskajai organizācijai partneru sniegtais atbalsts ir ļoti būtisks, lai jaunieši saņemtu palīdzību brīdī, kad tas viņiem visvairāk nepieciešams. Ikviens atbalsta veids stiprina mūsu darbu ar jauniešiem mentorprogrammā. Pateicoties mūsu atbalstītājiem, Mentor Latvia ir spējusi gan nodrošināt brīvprātīgo mentoru darbu ar jauniešiem, nodrošināt mentoru apmācības, veidot daudzpusīgus un izzinošus pasākumus jauniešiem, gan sniegt iespēju jauniešiem paplašināt redzesloku un bagātināt viņu pieredzi, apmeklējot kultūras pasākumus, izstādes un teātra izrādes un pat nodrošināt iespēju mentoriem un jauniešiem kopīgām kafijas pauzēm un maltītēm.

Paldies par atbalstu 2023. gadā mūsu sadarbības partneriem:

Rimi Latvija, Open.lv, Zuzeum, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, Latvijas Nacionālajam teātrim, Hesburger, zvērinātu advokātu birojam “Ellex & Kļaviņš”, Rīgas Brīvostai, Rīgas Motormuzejam, izstāžu centram BT1, Bite Latvija, SEB bankai, Laima, Es Mīlu Kafiju, Latvijas Loto, Papardes zieds.

Jauniešu atsauksmes par dalību mentorprogrammā:

“Mentorprogrammā man bija iespēja apmeklēt dažādus muzejus kopā ar mentori, kas man ļoti, ļoti patika.’’

“Pēc dalības programmā es jūtos drošāka un pārliecinātāka par savu nākotni.’’

“Mans mentors palīdzēja man noturēties uz dzīves takas un izvairīties no riskantajiem soļiem.”

“Es iemācījos būt atvērtāka pret cilvēkiem un veidot nozīmīgu saikni.”

“Mana mentore ir pirmā, pie kuras vēršos, kad man nepieciešams padoms sarežģītā situācijā.”

“Mentorprogrammā es sapratu, ka varu dzīvot citādi.”

“Es iemācījos, ka varu uzticēties savai mentorei, un no viņas nesaņemšu nosodījumu.”

Mentoru atziņas no dalības mentorprogrammā:

‘’Esmu atklājusi jaunu pasauli par sevi, kāds esmu cilvēks, kādas ir īstās vērtības, rakstura iezīmes un kā rīkojos krīzes situācijās.’’

‘’Mentorprogrammā iemācījos vērtīgu pieredzi kā veidot attiecības ar pusaudžiem, un kā ļaut, lai notikumi rit savu gaitu, citreiz nespējot to kontrolēt un ietekmēt.”

‘’Programmā ieguvu izpratni par dažādību, pacietību un spēju pieņemt izmaiņas.”

“Mentorprogramma man deva lielāku izpratni par to, ar kādām problēmām/situācijām saskaras jaunieši mūsdienās. Pašai mazāk “iespringt” par lietām un piezemēt savas ekspektācijas. Piedzīvojot kopā ar jaunieti kādas lietas, kas man šķiet ikdienišķas, tā bija iespēja paraudzīties uz to ar citām acīm kā pirmo reizi.”