Aicina jauniešus, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes, pieteikties mentorprogrammai

Jauniešu atbalsta biedrība “Mentor Latvia” aicina jauniešus, kuriem pietrūkst pieaugušo atbalsta, pieteikties mentorprogrammai

7 November 2023 | Jaunumi

Jauniešu atbalsta biedrība “Mentor Latvia” aicina jauniešus vecumā no 12 līdz 21 gadam pieteikties mentorprogrammai. Mentorprogramma ir sociāla atbalsta programma jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes un pieaugušo atbalsts. Aicinām pieaugušos – radiniekus, sociālos darbiniekus, skolotājus piedāvāt jauniešiem, kuri ilgstoši un bez attaisnojuma neapmeklē izglītības iestādi, ir izdarījuši likumpārkāpumus, klaiņo vai lieto apreibinošas vielas, piedāvāt iespēju piedalīties mentorprogrammā.

Mentorprogrammā jaunietis saņem emocionālu un praktisku atbalstu sev nepieciešamajā veidā. Programmā sadarbojas jaunietis un pieaugušais mentors, kurš vēlas atrast kontaktu ar jaunieti, sadzirdēt un saprast jaunieti bez vērtējuma vai kritikas, un ir gatavs sniegt vajadzīgo atbalstu, reizēm praktisku palīdzību, paplašināt jaunieša redzesloku un bagātināt pieredzi.

Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim, bet nav jaunieša ģimenes loceklis vai radinieks. Puišiem mentori ir vīrieši, meitenēm – sievietes.

Jauniešu ieguvumi mentorprogrammā

  • Augstāka pašapziņa, ticība saviem spēkiem
  • Vērtīgi padomi un praktisks atbalsts sarežģītās dzīves situācijās
  • Lietderīga brīvā laika pavadīšana
  • Izglītojoši un iedvesmojoši pasākumi
  • Emocionāls atbalsts un pieņemšana
  • Patstāvīgai dzīvei noderīgas prasmes

Mentorprogrammā svarīgākā ir jaunieša un mentora individuālā sadarbība un jaunieša ieceru īstenošana. Mentor Latvia piedāvā jauniešiem un mentoriem arī iespējas piedalīties kopīgajos programmas pasākumos, piemēram, radošajās darbnīcās, sevis izziņas nodarbībās, pārgājienos un ekskursijās, profesiju pasākumos un citos jauniešiem noderīgos pasākumos.

Ja Tev ir zināms kāds jaunietis, kuram būtu vērtīgi piedalīties mentorprogrammā un saņemt individuālu pieaugušā atbalstu, aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected].

Lai jaunieti pieteiktu mentorprogrammai, nepieciešams aizpildīt anketu, kas ir pieejama ŠEIT.