Ziedojumu vākšanas kampaņa mazāk aizsargātiem Latvijas jauniešiem “Iedvesmo augt!”

Dāvā jaunietim iespēju izdarīt labākas izvēles savai nākotnei!

4 May 2023 | Jaunumi

Pavasaris daudziem jauniešiem ir izvēļu laiks, no pamatskolas dodoties jau lielākā dzīvē un izvēloties sev mācību iestādi vidusskolas gaitām. Šīs izvēles var pat ietekmēt jauniešu nākotni un turpmāko dzīves gājumu. Ja blakus ir vecāki, ģimene un atbalstoši līdzcilvēki, ir vieglāk pieņemt lēmumus un izdarīt šīs izvēles, kas nereti raisa satraukumu vai pat bailes.

Jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta, kā arī tiem, kuri līdz pilngadībai dzīvo dažādās ārpus ģimenes aprūpes institūcijās, ir grūtāk pieņemt patstāvīgus lēmumus savas nākotnes labā un izdarīt sev svarīgas izvēles. Viņiem reizēm pietrūkst padomdevēja vai atbalstoša pleca, pamudinājuma un ticības saviem spēkiem, lai droši iesoļotu jaunā dzīves posmā.

Jaunieši, kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpē, daudz ātrāk spiesti būt patstāvīgāki kā ģimenēs dzīvojošie jaunieši, daudz ātrāk kļūst pieauguši un spiesti pieņemt lēmumus, kas var ietekmēt viņu nākotni.

Maijā un jūnijā biedrība “Mentor Latvia” aicina ikvienu ziedot jauniešu, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes, atbalstam. Ikviens ziedojums tiks izlietots mentorprogrammas jauniešu vajadzībām, lai nodrošinātu individuālu atbalstu jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes – jauniešu mājām, un audžuģimenēm, kā arī jauniešiem, kuru ģimenes nespēj sniegt pilnvērtīgas rūpes. Dāvā jaunietim iespēju izdarīt labākas izvēles savai nākotnei!

Mentorprogrammas laikā jaunietis saņem praktisku un emocionālu palīdzību, kas sekmē viņa iekļaušanos sabiedrībā un sagatavo patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Jauniešu atbalsta biedrība “Mentor Latvia” strādā ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 21 gadam. Tieši pusaudžu vecums ir svarīgs brīdis, kurā ar mentora palīdzību ir iespējams palīdzēt jaunietim iemantot ticību saviem spēkiem, rosināt domāt par nākotnes izvēlēm un caur dažādiem piemēriem atbalstīt jaunieti pieņemt veselīgus lēmumus.

Mentorprogrammai var būt izšķiroša nozīme jaunieša dzīvē. Prasmes, zināšanas un pieredze, motivācija un emocionālais atbalsts, ko jaunieši saņem programmā var izmainīt viņu skatījumu un palīdz pieņemt labākus lēmumus savas nākotnes veidošanai.

Jauniešu ieguvumi mentorprogrammā:

  • Individuāls pieaugušā mentora atbalsts, pleca sajūta.
  • Augstāka pašapziņa, ticība saviem spēkiem.
  • Vērtīgi padomi un praktisks atbalsts sarežģītās dzīves situācijās.
  • Lietderīga brīvā laika pavadīšana.
  • Emocionāls atbalsts un pieņemšana.
  • Patstāvīgai dzīvei noderīgas prasmes.