Mentor Latvia piedalās nacionālo Mentor organizāciju sanāksmē Zviedrijā

Mentor Latvia ir vienīgā Mentor organizācija, kas īsteno individuālā mentoringa programmu vesela gada garumā vismazāk aizsargātiem jauniešiem

3 February 2023 | Jaunumi

 

2023.gada 23.-24. janvārī Mentor Latvia komanda viesojās Zviedrijā, Stokholmā, lai piedalītos starptautiskās organizācijas Mentor International rīkotajā nacionālo Mentor organizāciju sanāksmē. Sanāksmē piedalījās Latvijas, Zviedrijas, Arābu valstu, Vācijas un ASV Mentor organizācijas.

Šīgada sanāksmes mērķis bija iepazīties ar katras valsts organizācijas darbības rezultātiem un turpmākajiem plāniem, vienoties par stratēģiskajiem virzieniem kopējā Mentor organizāciju tīkla ietvaros, apgūt labās prakses piemērus no citu organizāciju īstenotajām aktivitātēm un jaunas metodes organizāciju ikdienas darba uzlabošanai.

“Esam gandarīti, ka varējām pārstāvēt Latviju starptautisko Mentor organizāciju tikšanās laikā. Šī mums ir būtiska iespēja ne vien dalīties ar Mentor Latvia pieredzi un paveikto, bet arī uzzināt cik nozīmīgu ieguldījumu jauniešu izaugsmē sniedz mūsu kolēģi citās valstīs. Esam vienīgā organizācija, kura īsteno individuālā mentoringa programmu vesela gada garumā, turklāt strādā ar vismazāk aizsargātajiem jauniešiem” uzsver Mentor Latvia izpilddirektore Edīte Zvirbule.

“Nākotnē mēs vēlamies attīstīt mentorprogrammu, kā arī ieviest jauninājumus atbilstoši mentorprogrammas jauniešu vajadzībām. Kā vienu no attīstības iespējām saredzam grupu mentoringu, ko veiksmīgi īsteno kolēģi no Mentor Zviedrijas organizācijas, ” nākotnes plānus ieskicē Mentor Latvia programmu vadītāja Ulla Zumente-Steele.

Zviedrijas karaliene Silvija novērtē Mentor organizāciju pienesumu jauniešu izaugsmē

Divu dienu vizītes laikā Mentor Latvia komandai kopā ar citu Mentor organizāciju kolēģiem bija unikāla iespēja tikties ar Viņas Majestāti Zviedrijas karalieni Silviju, kura augstu novērtēja ne vien Mentor organizāciju darbu ar jauniešiem un ieguldījumu jauniešu nākotnē, bet arī brīvprātīgo mentoru pienesumu jauniešu izaugsmē. “Vēlos pateikties visiem, kas atbalsta Mentor organizācijas. Ikvienam no mūsu atbalstītājiem ir svarīga loma mūsu, kā arī tik daudzu jauniešu panākumos,” uzsvēra Viņas Majestāte Zviedrijas karaliene Silvija.

Mentor Latvia

Mentor Latvia ir nevalstiskā organizācija, kas kopš 2010. gada strādā ar jauniešiem no sociālā riska grupām, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Mēs nodrošinām individuālu atbalstu (mentorprogrammu) jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes – jauniešu mājām, un audžuģimenēm, kā arī jauniešiem, kuru ģimenes nespēj sniegt pilnvērtīgu atbalstu.

Mēs esam vienīgā organizācija Latvijā, kas piedāvā mentorprogrammu jauniešiem vesela gada garumā. Mēs esam izveidojuši spēcīgu brīvprātīgo mentoru tīklu, piedāvājot pieaugušajiem brīvprātīgi dalīties ar savām zināšanām, prasmēm un laiku, atbalstot jauniešus.

Mentor Latvia vērtības

SPĒCINĀT: Stiprināt mentorprogrammas jauniešu pašapziņu, sniedzot tiem zināšanas un prasmes

IEDVESMOT: Rosināt mentorprogrammas jauniešus ieguldīt savā nākotnē jau tagad

MOTIVĒT: Atbalstīt mentorprogrammas jauniešus patstāvīgas dzīves uzsākšanā

 

Foto atskats: