BNI Morbergs atbalsts mentorprogrammai sekmē Mentor Latvia darbu ar jauniešiem

BNI Morbergs kluba biedru dāsnais ziedojums ir sekmējis mūsu darbu ar jauniešiem 2020. gadā, kā arī sniedz būtisku pienesumu Mentor Latvia atbalstam jauniešiem arī 2021. gadā

10 January 2021 | Jaunumi

BNI Morbergs kluba biedru dāsnais ziedojums ir sekmējis mūsu darbu ar jauniešiem 2020. gadā, kā arī sniedz būtisku pienesumu Mentor Latvia atbalstam jauniešiem arī 2021. gadā.

BNI Morbergs kluba biedru ziedojuma labdarības izsolēs 2019. un 2020. gada nogalēs kopējā summa sastāda 13 842 eiro. “Tie nav tikai finanšu resursi, bet gan būtisks ieguldījums mentorprogrammas jauniešu izaugsmē, spēcinot jauniešu spēju uzsākt patstāvīgu dzīvi un iedrošināt uz dzīvi bez atkarību izraisošām vielām,” BNI Morbergs kluba biedru atbalstu novērtē Mentor Latvia administratīvā vadītāja Lolita Cīrule.

Mentorprogrammas būtiskākais pienesums ir uzmanības veltīšana jaunietim, praktisks atbalsts dažādās dzīves situācijās un noderīgs padoms aktuālos jautājumos. Individuālā mentoringa programmā jaunietis saņem nepieciešamo uzmanību, praktisku un emocionālu palīdzību vajadzīgajā veidā.

Mentorprogrammas labvēlīgā ietekme uz jaunieti ir ilgtermiņa ieguvums – saņemot vajadzīgo iedrošinājumu un atbalstu, jaunietis veiksmīgāk iekļaujas sabiedrībā, veido attiecības ar līdzcilvēkiem un attīsta sadarbības un komunikācijas prasmes, turklāt saņem arī vērtīgu informāciju izglītojošu mentorprogramamas pasākumu formātā par būtiskiem jautājumiem, piemēram, budžeta plānošana, partnerattiecību veidošana, emocionālā veselība, ieskats profesijās un citiem.

“Jauniešiem, kuri nonāk mūsu programmā dzīve ne vienmēr ir iedalījusi tās “labākās kārtis”. Visbiežāk viņiem pietrūkst ģimenes rūpes un spēcinošs vecāku atbalsts, kas palīdzētu uzsākt patstāvīgu dzīvi un virzītu uz mērķu sasniegšanu. Mentorprogramma neaizstāj jaunieša ģimeni, bet sniedz papildus atbalstu vairākos veidos. Programmā jaunietis iegūst mentoru – savu uzticības un atbalsta personu. Vajadzības gadījumā jaunietis var saņemt arī psihologa palīdzību un praktisku atbalstu krīzes gadījumos. Kā arī regulāri organizējam dažādus pasākumus, kur jaunietis ne tikai satiek savus vienaudžus un cits mentorus, bet arī iegūst vērtīgu informāciju, kas var noderēt patstāvīgas dzīves veidošanā,” stāsta Lolita Cīrule.

Mentorprogramma veido jauniešiem labvēlīgu un drošu vidi – vietu, kur jaunietis var meklēt palīdzību un saņemt emocionālu un praktisku atbalstu dažādās dzīves situācijās.