Projektā atbalstīs jauniešus pēc ārpusģimenes aprūpes

10 August 2018 | Jaunumi

2018. gada jūlijā biedrība Mentor Latvia sadarbībā ar Labklājības ministriju uzsāk jauniešu atbalsta projekta “Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes” īstenošanu, kas paredz praktiskas palīdzības sniegšanu jauniešiem no Rīgas un Latvijas reģioniem beidzoties ārpusģimenes aprūpei, lai sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā un patstāvīgas dzīves uzsākšanā. Projektā seši jaunieši no trīs Latvijas reģioniem saņems sākotnēju finansiālu atbalstu mājokļa izdevumu segšanai, savukārt 33 jauniešiem no pieciem Latvijas reģioniem tiks nodrošināts individuāls mentors, kurš sniegs emocionālu un praktisku atbalstu jaunietim. Jauniešiem būs iespēja piedalīties arī mentorprogrammas izglītojošajos pasākumos. Projekta rezultātā būs uzlabojusies jauniešu praktiskā un psiholoģiskā sagatavotība patstāvīgai dzīvei.

Trūkst praktiska atbalsta

Labklājības ministrijas statistikas dati liecina, ka 2018. gada 1. augustā kopumā ārpusģimenes aprūpes iestādēs uzturējās 924 bērni. Bērni no ārpusģimenes aprūpes ir īpaši neaizsargāti patstāvīgas dzīves uzsākšanā.

„SOS bērnu ciematu asociācijas” pētījumā “Patstāvīgās dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes”, tika noskaidrots, ka jaunieši, kuri vēl tikai gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīvi, domājot par ārpusģimenes aprūpes pamešanu izjūt bailes, neziņu un satraukumu.Ceturtā daļa jeb 25% aptaujāto jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes nestrādāja un nemācījās.14% pastāvīgi dzīvojošu jauniešu nebija nekādu ienākumu. Gandrīz puse (46%) patstāvīgi dzīvojošo jauniešu bija ieguvuši tikai pamatizglītību. Šo iemeslu dēļ jaunieši ir pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Problēmas sagādā arī budžeta plānošana – daudziem patstāvīgu dzīvi uzsākušajiem jauniešiem ir parādi un pilnībā tos apmaksāt spēj tikai puse aptaujāto jauniešu. Divas trešdaļas patstāvīgu dzīvi uzsākušie jaunieši ir sastapušies ar dažādām problēmām, kas saistītas ar mājokli un ierobežotām finansēm – nespēja apmaksāt rēķinus, pārāk liela īres maksa par dzīvokli, finanšu nepietiekamība mājsaimniecības preču iegādei un citiem izaicinājumiem. Šo jauniešu nākotne ir neskaidra, jo jau patstāvīgas dzīves uzsākšanas sākumā, viņi sastopas ar izaicinājumiem, kurus visbiežāk pašu spēkiem ir grūti atrisināt.

Jaunieši kā pilnvērtīga sabiedrības daļa

Jauniešus, kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes iestādēs, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk un efektīvāk integrēt sabiedrībā. Reālā situācija ir skaudra – jauniešiem trūkst atbalsta pēc ārpusģimenes aprūpes pārtraukšanas, turklāt nav pieejama informācija, cik jauniešu nonāk atkārtotā sociālā dienesta redzeslokā. Viens no risinājumiem, lai palīdzētu jauniešiem veiksmīgi integrēties sabiedrībā ir mentorprogramma, kas caur individuālu mentoru atbalstu un izglītojošiem pasākumiem palīdz apgūt zināšanas un prasmes personīgā budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā, sevis aprūpē un darba meklēšanā, kas ir būtiski priekšnoteikumi patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Darbā ar jauniešiem no bērnu namiem, Mentor Latvia pieredze liecina, ka daudziem jauniešiem ir vāji attīstītas komunikācijas prasmes, spēja darboties komandā, vājas kritiskās domāšanas prasmes, spēja interpretēt informāciju, kas apgrūtina šo jauniešu iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā. Mentorprogramma sniedz individuālu atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem, lai motivētu jauniešus iegūt izglītību, izvēlēties profesiju, kā arī palīdzētu sagatavoties patstāvīgai dzīvei, sniedzot noderīgas zināšanas par darba meklēšanu, budžeta plānošanu, attiecību veidošanu, atkarībām u.c.

Unikāls projekts jauniešu atbalstam

Projekts paredz nepieciešamo atbalstu jauniešiem beidzoties ārpusģimenes aprūpei, lai sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā un palīdzētu uzsākt patstāvīgu dzīvi. Projekta laikā sešiem jauniešiem tiks sniegts praktisks un finansiāls atbalsts mājokļa jautājuma risināšanā, savukārt 33 jauniešiem vecumā no 17-19 gadiem no pieciem Latvijas reģioniem tiks nodrošināts individuāls mentors, kurš sniegs emocionālu un praktisku atbalstu jaunietim. Projekta rezultātā sagaidām, ka būs uzlabojusies jauniešu praktiskā un psiholoģiskā sagatavotība patstāvīgai dzīvei. Tāpat projektā iesaistītajiem  jauniešiem būs iespēja piedalīties mentorprogrammas izglītojošajos pasākumos.

„Šo projektu redzu kā unikālu iespēju mentorprogrammas jauniešiem saņemt papildu atbalstu – ne tikai pieaugušā mentora palīdzību dažādu ikdienas situāciju risināšanā, bet arī praktisku palīdzību mājokļa atrašanā un finansēšanā. Mūsu ilggadējā pieredze ar jauniešiem liecina, ka tieši dzīvesvietas apmaksas jautājums viņiem ir īpaši svarīgs, jo diemžēl ne visi jaunieši uzreiz pēc aiziešanas no ārpusģimenes aprūpes iestādes spēj atrast darbu, lai segtu dzīvokļa vai istabas īres izdevumus. Bieži šiem jauniešiem ir ļoti grūti uzsākt patstāvīgu dzīvi,” stāsta Mentor Latvia projekta vadītāja Jana Priedniece.

Projekts atbilst biedrības Mentor Latvia stratēģiskajiem ilgtermiņa mērķiem – sniegt iespēju  mentorprogrammā piedalīties vairāk jauniešiem no dažādiem Latvijas reģioniem, un praktisku atbalstu jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes. Mentor Latvia ir vienīgā organizācija Latvijā ar tik ilggadēju pieredzi mentorprogrammas nodrošināšanā, īpaši jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes.

 „Mūsu jauniešiem šis projekts sniegs iespēju kaut nedaudz „just pamatu zem kājām”, jo būs līdzekļi dzīvesvietas īrei, kas ir viens no lielākajiem soļiem patstāvīgas dzīves uzsākšanā. Arī iespēja saņemt papildu atbalstu no mentora ir labs atspēriena punkts ikvienam jaunietim pēc ārpus ģimenes aprūpes, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Nereti šiem jauniešiem trūkst praktiskas informācijas un iemaņu, kā organizēt savu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes iestādes, jo viņi ir pieraduši pie bērnu namos vai citās iestādēs esošās kārtības,” skaidro Mentor Latvia reģionālā koordinatore Ļubova Vasečko.

Projekts tiek īstenots par valsts budžeta finansējumu.

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Mentor Latvia

Sabiedrisko attiecību speciāliste

M.: 28748349

E.: [email protected]