Zviedrijas karalienes Silvijas fonds atbalsta mentorprogrammu Latvijā

Zviedrijas karalienes Silvijas fonda "Care about the children" atbalsts mentorprogrammas īstenošanai Latvijā pienesums ir nozīmīgs. Biedrība "Mentor Latvia" sadarbojas ar fondu "Care about the children" otro gadu, saņemot finansiālu atbalstu Mentor Latvia darbības nodrošināšanai un mentorprogrammas Latvijā īstenošanai.

29 May 2017 | Jaunumi

2017. gada martā Mentor Latvia saņēma 280 tūkstošus Zviedrijas kronu ziedojumu, kas tiks izlietoti mentorprogrammas darbības,  mentorpāru sadarbības atbalstam un programmas kopīgo, izglītojošu pasākumu jauniešiem finansēšanai.

Mentor Latvia ir starptautiskās Mentor organizācijas dalībniece, kas dibināta 1994. gadā Šveicē. Mentor International apvieno mentororganizācijas vairākās pasaules valstīs: Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, ASV, 22 Arābu Līgas valstīs, Lietuvā, Dānijā un kopš 2010. gada Latvijā.