Dalies ar iespēju augt!

Kampaņā “Dalies ar iespēju augt!” jauniešu atbalstam saziedoti 13 594,23 eiro

Akcija norisinās jau sesto gadu. Tās laikā visos Rimi veikalos Latvijā varēja ziedot mentorprogrammas jauniešiem, kuriem ikdienā trūkst ģimenes atbalsta. Tā kā Covid-19 pandēmijas laiks izgaismojis daudz izaicinājumu, ar ko ikdienā saskaras jaunieši, īpaši no dažādām riska grupām, šogad programmas fokusā ir jauniešu emocionālās veselības stiprināšana.

Mentorprogramma strādā galvenokārt ar 13–21 gadu veciem jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes, lai palīdzētu sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai un sekmētu iekļaušanos sabiedrībā. Pieaugušie mentori sniedz gan emocionālu, gan praktisku atbalstu, individuāli pielāgojot to katra jaunieša vajadzībām.

Mentorprogrammas galvenais uzdevums ir izrādīt atbalstu un veltīt uzmanību katram jaunietim individuāli. Arī pandēmijas laikā šis fokuss nav mainījies: ja nav iespējams satikties klātienē, mentors un jaunietis regulāri sazinās digitālajā vidē un, tiklīdz iespējams, tiekas un darbojas klātienē. Mentors palīdz jaunietim īstenot ieceres atbilstoši jaunieša interesēm un vajadzībām redzesloka un pieredzes paplašināšanai. Tāpat reizi mēnesī Mentor Latvia rīko pasākumus par aktuāliem tematiem, lai palīdzētu jauniešiem izprast sevi, gūt motivāciju mācībām un pozitīvai mijiedarbībai ar līdzcilvēkiem, veidot veselīgas attiecības un pieņemt patstāvīgus lēmumus.

Vienpadsmit gadu laikā praktiska un emocionāla palīdzība sniegta vairāk teju 500 jauniešiem. Programmas ieguvums mērāms pat mazos notikumos, kas mainījuši jaunieša ikdienu – skolas pabeigšana, jauni draugi, atbrīvošanās no kaitīgiem ieradumiem, darba atrašana.