Biedriem

Kļūsti par Mentor Latvia biedru!

Biedrība “Mentor Latvia” aicina ikvienu interesentu kļūt par biedru un iesaistīties organizācijas darbības attīstībā ar mēŗki atbalstīt jauniešus, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes.

Biedrība “Mentor Latvia” aicina ikvienu interesentu kļūt par biedru un iesaistīties organizācijas darbības attīstībā ar mēŗki atbalstīt jauniešus, kuriem pietrūkst ģimenes rūpes.

Mentor Latvia strādā ar jauniešiem no ārpus ģimenes aprūpes vecumā no 12 līdz 21 gadam, sniedzot iespēju viņiem iesaistīties gadu ilgā mentorprogrammā un saņemt individuālu pieaugušā mentora atbalstu. Jaunietis mentorprogrammā iegūst lielāku ticību savām spējām, tiek iedrošināts izvirzīt un sasniegt mērķus, būt drošā un iedvesmojošā vidē, kā arī labāk sagatavoties patstāvīgai dzīvei.

Biedrība “Mentor Latvia” ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus – atbalstīt preventīvos pasākumus pret narkotisko vielu un citu apreibinošo vielu, kas izraisa atkarību, lietošanu un atkarību, lai pasargātu bērnus un pusaudžus un sekmēt viņu veselīgu dzīvesveidu un labklājību.

Mentor Latvia darbība balstīta trīs vērtībās:

SPĒCINĀT:         Stiprināt jauniešu pašapziņu, sniedzot tiem zināšanas un prasmes
IEDVESMOT:     Rosināt jauniešus ieguldīt savā nākotnē jau tagad

MOTIVĒT:          Atbalstīt jauniešus patstāvīgas dzīves uzsākšanā

Par Mentor Latvia biedru var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura atbalsta mūsu mērķi.

Biedrībai nav peļņas gūšanas rakstura.

Kāpēc kļūt par Mentor Latvia biedru?

 • Tā ir iespēja būt līdzīgi domājošu un iedvesmojošu cilvēku vidē, kuriem rūp jauniešu izaugsme
 • Tu varēsi dalīties ar savu unikālo pieredzi un skatījumu, lai sniegtu ieguldījumu biedrības attīstībā
 • Ar savu līdzdalību Tu varēsi radīt sociālu ietekmi vietējā kopienā
 • Tev būs iespēja aktīvi iesaistīties mazāk aizsargātu jauniešu atbalsta programmas pilnveidošanā
 • Tu iegūsi zināšanas par mazāk aizsargātu jauniešu vajadzībām un aizstāvību

Biedru uzdevums ir:

 • Aktīvi un regulāri iesaistīties biedrības darbā un tās mērķu sasniegšanā
 • Būt par biedrības vēstnesi (dalīties ar informāciju par mentorprogrammu un biedrību savā sociālajā vidē un komunikācijas kanālos)
 • Veicināt un atbalstīt Mentor Latvia darbību, lai sekmētu biedrības spēju sniegt ilgtermiņa atbalstu jauniešiem
 • Būt par labo piemēru bērniem un jauniešiem
 • Ievērot Biedru ētikas kodeksu
 • Maksāt biedru naudu

Kā kļūt par biedru?

Biedrībā var iestāties jebkura fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kā arī jebkura juridiska persona, kuras darbības veidi atbilst Biedrības darbības mērķiem, aizpildot pieteikuma anketu.

Saite uz pieteikuma anketu: https://forms.gle/TqCc74PqFmcraZQA7

Pirms piesakies, lūdzu iepazīsties ar Mentor Latvia statūtiem: https://drive.google.com/file/d/1qHezB8weSz7nMkBH3CSDUjqFg1DpdzLq/view?usp=drive_link, Ētikas kodeksu https://docs.google.com/document/d/16U2wYqpQ3CZ9BWEB234je1DvojnlXjRuFeNFXjpWs9Q/edit?usp=sharing, Mentor Latvia Biedru tiesībām un pienākumiem https://docs.google.com/document/d/1xvO3U3JSzvlnLhWWzyxRz9XGjrMistalKS3b6FcfCZE/edit?usp=sharing.

Biedru nauda.

 • gadā biedru naudas apmērs ir noteikts 100 eiro.

Pēc pieteikuma anketas saņemšanas mēs ar Tevi sazināsimies, lai iepazītos un vienotos par nākamajām darbībām.

Tevi varētu interesēt:

Biedrības “Mentor Latvia” gada pārskati https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40008175875.

Bērnu tiesību aizsardzības likums  https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums

 

NB! Ja pašlaik nevēlies kļūt par biedru, taču vēlies sniegt cita veida atbalstu Mentor Latvia darbam ar mazāk aizsargātiem jauniešiem, vari ar mums sazināties e-pastā ([email protected]vai atbalstīt finansiāli, sekojot šai saitei: https://mentor.lv/?form=FUNQZJDBVRD