Komanda


Biedrību “Mentor Latvia” pārstāv mērķtiecīgi cilvēki, kuri vēlas radīt pārmaiņas pasaulē, pasargāt jauniešus no atkarību izraisošām vielām un pavērt viņiem citas iespējas. Biedrības valdē darbojas Aleksandrs Čakste, Dace Brencēna, Vita Jostiņa,  Stefanie Feldmann-Olofsson. “Mentor Latvia” valdē darbojas arī ilgtermiņa juridisko pakalpojumu sniedzējs, Mentor Latvia Goda Biedrs – Raimonds Slaidiņš.

Dace Brencēna, valdes priekšsēdētāja. Dace ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi un neatlaidīgu darbu guvusi augstus profesionālus  panākumus. Pašlaik Dace ir “SEB atklāto pensiju fondu” valdes priekšsēdētāja, aktīvi līdzdarbojas arī “Mentor Latvia” pasākumos un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu biedrības stratēģiskajā attīstībā.

Aleksandrs Čakste, valdes loceklis. Dziļi sirdī uzņēmējs, galvenokārt pārstāvot mārketinga un komunikācijas jomas. Ar cēlu ģimenes vēsturi un tās nozīmi Latvijas attīstībā un labklājībā, Aleksandra pienesums biedrībā “Mentor Latvia” ir gan tīri cilvēcisks, gan balstīts uz kompetencēm uzņēmējdarbībā. Aleksandrs dziļi tic, ka uzņēmēju sabiedrībai ir jāuzņemas atbildība un ieguldījums Latvijas valsts un Latvijas jaunatnes attīstībā.

Lolita Cīrule, valdes locekle. Lolitas pārliecība ir, ka labdarība dara pasauli skaistāku un labestīgāku. Lolita uzskata, ka cilvēciskais kontakts un mīlestība ir svarīgākais, ko kādam varam sniegt.

Vita Jostiņa, valdes locekle. “Mentor Latvia” komandā Vita ir kopš 2014.gada, ar neizsīkstošu enerģiju aktīvi līdzdarbojas biedrības ikdienā. Papildus uzņēmuma SIA “Texrep Baltica” vadībai Vita pagūst iesaistīties vairākās sabiedriskās aktivitātēs un dalīties ar savu pozitīvo skatījumu uz dzīvi. Vita ir kā paraugs un iedvesma daudziem jauniešiem un mentoriem.

Ginta Teivāne, psihoterapeite. Kopš “Mentor Latvia” darbības uzsākšanas Ginta ir bijusi neaizvietojama sniedzot padomus mentoriem un jauniešiem krīzes situācijās, piedaloties mentoru atbalsta grupas sapulcēs un kā pasniedzēja mācību semināros. Gintas izglītība un pieredze ir klīniskajā psiholoģijā un Junga analītiskajā psihoterapijā.

Jana Priedniece, programmu vadītāja. Kopš 2014.gada Jana pārrauga un īsteno sociālā mentoringa programmu jauniešiem. Janai ir maģistra grāds sociālajā darbā, pieredze projektu izstrādē un vadībā, kā arī ilga darba pieredze biznesa sektorā, strādājot SIA “Safege Baltija” ar sociālajiem projektiem.

Ļubova Vasečko, mentorprogrammas reģionālā koordinatore, izglītības vadības maģistre, pieredzes bagāta mentore. Ļubova darbojas mentorprogrammā kopš 2014.gada, un ir sniegusi mentores atbalstu trīs jaunietēm.

Līva Rancāne, sabiedrisko attiecību speciāliste. Līva biedrībā darbojas kopš 2016. gada, ir mentorējusi divas jaunietes. Līva ieguvusi maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās un ikdienā veido Mentor Latvia komunikāciju. Līva tic mentorprogrammas idejai un viņu iedvesmo darbs ar jauniešiem.