Par mums

KAS MĒS ESAM?

Mentor Latvia ir nevalstiskā organizācija, kas strādā ar jauniešiem no sociālā riska grupām, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Mēs nodrošinām individuālu atbalstu jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes – jauniešu mājām, un audžuģimenēm, kā arī jauniešiem, kuru ģimenes nespēj sniegt pilnvērtīgu atbalstu.

Mentor Latvia ir vienīgā organizācija Latvijā, kas piedāvā mentorprogrammu jauniešiem vesela gada garumā. Mēs esam izveidojuši spēcīgu brīvprātīgo mentoru tīklu, piedāvājot pieaugušajiem brīvprātīgi dalīties ar savām zināšanām, prasmēm un laiku, atbalstot jauniešus.

MŪSU MISIJA

Mentorprogrammas mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu 12-21 gadu vecuma jauniešiem, kuri bērnībā nav izjutuši ģimenes atbalstu un rūpes, nav iepazinuši ģimenes sadzīvi.

MŪSU VĒRTĪBAS 

SPĒCINĀT: Stiprināt jauniešu pašapziņu, sniedzot tiem zināšanas un prasmes

IEDVESMOT: Rosināt jauniešus ieguldīt savā nākotnē jau tagad

MOTIVĒT: Atbalstīt jauniešus patstāvīgas dzīves uzsākšanā

KĀ MĒS STRĀDĀJAM? 

Pateicoties individuālam ziedotāju un uzņēmumu atbalstam, kopš 2010. gada īstenojam mentorprogrammu Latvijā. Esam atbalstījuši vairāk nekā 500 jauniešus no sociālā riska grupām, palīdzot sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Finansējumu izmantojam mentoru atlasei un apmācībai, savu zināšanu pilnveidošanai darbā ar jauniešiem, izglītojošu un iedvesmojošu pasākumu organizēšanai gan jauniešiem, gan mentoriem.

Mentor Latvia ir starptautiskās Mentor organizācijas dalībniece.

Starptautiskā Mentor organizācija ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas dibināta 1994. gadā Šveicē.  Mentor dalības organizāciju vīzija ir pasaule, kurā bērni un jaunieši ir iedrošināti paši pieņemt apzinātu lēmumu par labu veselīgam dzīvesveidam un izvairīties no narkotiku lietošanas.

Starptautiskās Mentor organizācijas prezidente ir Viņas Majestāte Silvija, Zviedrijas karaliene.

Mentor organizācijas pasaulē veiksmīgi sadarbojas ar valsts un nevalstiskām organizācijām. Patlaban dalības organizācijas ir „Mentor Arābija”, „Mentor Vācija”, „Mentor Zviedrija”, „Mentor Lielbritānija”, „Mentor ASV” un kopš 2010. gada arī „Mentor Latvia”.

Mentor organizācija savas darbības laikā ir sniegusi atbalstu un palīdzējusi vairāk nekā miljonam bērnu un jauniešu visā pasaulē izvairīties no narkotiku lietošanas un citām atkarībām, iepazīt veselīgu dzīvesveidu, atrast savu vietu dzīvē un kļūt par pārliecinātu un pilntiesīgu sabiedrības locekli.

„Mentor” organizācijai ir izstrādāta struktūra un starptautiska atpazīstamība, tai ir piešķirts statuss ECOSOC un tā ir akreditēta kā CICAD „The Organization of American States” biedrs, kā arī „Mentor” organizācijai ir konsultatīvais statuss Eiropas Padomē.