Par mums

Organizācija “Mentor Latvia”  ir nevalstiska labdarības organizācija , kas Latvijā darbojas kopš 2010. gada. Tās galvenais mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu un veicināt 13-21 gadu vecuma jauniešu labklājību, kuri bērnībā nav izjutuši un iepazinuši ģimenes sadzīvi un rūpes.

Organizācijas uzdevums ir atbalstīt jaunos cilvēkus, atrodot viņiem piemērotas atbalsta personas – mentorus, kuri palīdz jauniešiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, sniedz iespēju iesaistīties aktivitātēs, iepazīt reālas dzīves situācijas, sagatavoties patstāvīgai dzīvei praktiski un psiholoģiski.

Mentorprogramma   

Mentorprogramma Latvijā ir ienākusi ar SEB bankas, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Starptautiskās Mentor un “Mentor Zviedrija” organizāciju atbalstu, piesaistot valsts un nevalstiskās organizācijas, uzņēmumus, kā arī atsaucīgus cilvēkus, kuri ir gatavi veltīt laiku, lai kā mentori atbalstītu un palīdzētu jauniešiem.

Mentorprogrammas darbība Latvijā nebūtu iespējama bez konkrētu cilvēku atbalsta. Tādēļ organizācija “Mentor Latvia” saka lielu paldies visiem mentoriem un sadarbības partneriem, kuri ar savu laiku, dzīves pieredzi, sirdsgudrību un mīlestību ir snieguši ieguldījumu mentorprogrammas uzsākšanā un attīstībā Latvijā.