Par mums

KAS MĒS ESAM?

Mentor Latvia ir nevalstiskā organizācija, kas strādā ar jauniešiem no sociālā riska grupām, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Mēs nodrošinām individuālu atbalstu jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes – jauniešu mājām, un audžuģimenēm, kā arī jauniešiem, kuru ģimenes nespēj sniegt pilnvērtīgu atbalstu.

Mentor Latvia ir vienīgā organizācija Latvijā, kas piedāvā mentorprogrammu jauniešiem vesela gada garumā. Mēs esam izveidojuši spēcīgu brīvprātīgo mentoru tīklu, piedāvājot pieaugušajiem brīvprātīgi dalīties ar savām zināšanām, prasmēm un laiku, atbalstot jauniešus.

MŪSU VĒRTĪBAS 

SPĒCINĀT: Stiprināt jauniešu pašapziņu, sniedzot tiem zināšanas un prasmes

IEDVESMOT: Rosināt jauniešus ieguldīt savā nākotnē jau tagad

MOTIVĒT: Atbalstīt jauniešus patstāvīgas dzīves uzsākšanā

KĀ MĒS STRĀDĀJAM? 

Pateicoties individuālam ziedotāju un uzņēmumu atbalstam, kopš 2010. gada īstenojam mentorprogrammu Latvijā. Esam atbalstījuši vairāk nekā 500 jauniešus no sociālā riska grupām, palīdzot sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Finansējumu izmantojam mentoru atlasei un apmācībai, savu zināšanu pilnveidošanai darbā ar jauniešiem, izglītojošu un iedvesmojošu pasākumu organizēšanai gan jauniešiem, gan mentoriem.