Jaunumi

Zviedrija sniedz plašu atbalstu jauniešu mentorprogrammai Latvijā

2016. gada 19. maijs

 

“Mentor Latvia” piecu darbības gadu laikā ir sniegusi atbalstu 120 jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes rūpju. Mentorprogramma jauniešiem ir vienīgais sociālais projekts Latvijā, kuru atbalsta Zviedrijas karaļnams. 2016.gada 18.maijā Latvijā viesojās Zviedrijas Karalienes Silvijas fonda “Care about the Children” pārstāve Susanna Karlzone (Susanne Carlzon), lai iepazītos ar mentorprogrammas darbības attīstību Latvijā un pastāstītu par galvenajiem izaicinājumiem pašlaik darbā ar jauniešiem Zviedrijā.

Vizītes laikā Susanna Karlzone viesojās Zviedrijas vēstniecībā un Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā, kur tikās ar šīgada mentorprogrammas jauniešiem –internātpamatskolas skolēniem – un viņu mentoriem. Susanna Karlsone norādīja, ka pašreiz fonda “Care about the Children” viens no lielākajiem izaicinājumiem ir atbalsta sniegšana bērniem, kuri nākuši no bēgļu ģimenēm kara skartajās zonās. Ņemot vērā bēgļu pieplūdumu Zviedrijā, valsts ir uzņēmusi kopumā ap 70 tūkstošu bērnu no bēgļu ģimenēm. Fonds sniedz ieguldījumu projektos, kas ir tieši vērsti uz atbalsta sniegšanu apdraudētiem bērniem un jauniešiem, tostarp arī bērniem un jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta.

Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care about the Children” ir jauns “Mentor Latvia” sadarbības partneris, kas atbalsta uz bērnu labklājību vērstus projektus visā pasaulē. Fonds šīgada mentorprogramamas darbības attīstībai Latvijā sniedzis ievērojamu atbalstu.

“Mentor Latvia” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čakste uzsver mentorprogrammas darbības nozīmīgumu: ”Katrs ieguldītais eiro ...

Mentorprogrammas jauniešus informēs par droša darba iespējām ārzemēs

2016. gada 3. maijs

2016.gada 5.maijā Saldus Profesionālajā vidusskolā notiks seminārs mentorprogrammas jauniešiem par droša darba iespējām un brīvprātīgo darbu ārzemēs, lai veicinātu jauniešu informētību un izpratni par tik aktuālo tēmu – darba iespējām ārpus Latvijas.

Pasākumu organizē biedrība Mentor Latvia, ņemot vērā jauniešu interesi par darbu ārzemēs, un tendenci doties uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos. Seminārā piedalīsies reģionu mentorprogrammas jaunieši no Jelgavas, Tukuma, Saldus, kā arī Saldus Profesionālās vidusskolas audzēkņi. Pasākumā jauniešus par legālām darba iespējām ārzemēs informēs Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultants Andris Seglinš, par Eiropas Brīvprātīgā darba iespējām – pārstāve no Saldus Jauniešu centra “Šķūnis”.

Mentor Latvia regulāri organizē dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus mentorprogrammas dalībniekiem – jauniešiem un viņu mentoriem, lai iesaistītu mentorpārus kopīgās aktivitātēs un piedāvātu jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī apgūt ko jaunu.

Mentor Latvia programmu vadītāja Jana Priedniece atzinīgi novērtē mentorprogrammas darbības attīstību: “Šogad svinam Mentor Latvia piecu gadu darbības jubileju. Priecājamies, ka, pateicoties uzņēmēju atbalstam, katru gadu savu darbību varam izvērst arvien plašāk. Šīgada mentorprogrammu finansiāli atbalsta arī Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care about Children”. Mentorprogrammu reģionos atklājām 31.martā, un šogad tā sākusi darboties arī Jelgavā. Ceram, ka nākamgad varēsim apgūt kādu jaunu reģionu.”

Mentorprogrammas būtība ir praktiska un ...

Mentorprogrammai saziedoti vairāk nekā 16 tūkstoši eiro

2016. gada 29. aprīlis

Noslēdzoties Mentor Latvia un Rimi ziedojumu vākšanas kampaņai, pusotra mēnešu laikā iedzīvotāji Rimi un Supernetto veikalos Mentorprogrammai saziedojuši 16 023, 03  eiro. Līdzekļi tiks izmantoti, lai attīstītu Mentorprogrammas darbību Rīgā un vairākos Latvijas reģionos, organizējot mentorpāriem kopīgas tikšanās un palīdzot jauniešiem, kuriem pietrūkst emocionāla un praktiska ģimenes atbalsta un rūpju.

Lai gan Mentor Latvia ziedojumu vākšanas kampaņa veikalos norisinājās tikai pirmo gadu, pateicoties lielajai iedzīvotāju interesei un iesaistei, par savāktajiem līdzekļiem reģionos mentorpāriem šogad būs iespēja organizēt dažādus atbalsta pasākumus. Tās būs gan kopīgas un saliedējošas aktivitātes, piemēram, pārgājieni brīvā dabā, gan arī informatīvi stāstu vakari par dažādām, jauniešiem saistošām un noderīgām tēmām. Ziedojumi tiks izmantoti arī, lai piesaistītu psihologus, kas problēmu gadījumā gan tiekas ar jauniešiem individuāli, gan arī sniedz konsultatīvu atbalstu mentoriem mentoru atbalsta grupu tikšanās reizēs.

“Vēlos teikt lielu paldies visiem ziedotājiem! Pateicoties saziedotajai summai, šogad mēs biežāk varēsim mentorpāriem rīkot kopīgas tikšanās, palīdzot jaunajiem cilvēkiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu un sniegt iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs, tādējādi iepazīstinot viņus ar reālās dzīves situācijām gan praktiski, gan psiholoģiski. Esam iesākuši skaistu tradīciju – stāstu vakarus, kuros aicinām piedalīties gan esošos mentorpārus, gan no iepriekšējiem gadiem un kuros vieslektori vai mūsu pašu mentori stāsta par jauniešiem noderīgām tēmām. Līdzekļi noderēs ...

Mentorprogrammas dalībnieki viesojas Rimi

2016. gada 15. aprīlis

2016.gada 14.aprīlī Rimi hipermārketā tirdzniecības centrā “Olympia” notika ekskursija mentorprogrammas jauniešiem, kuras laikā bija ne tikai iespēja iepazīties ar lielveikala darba specifiku un tajā pārstāvētajām profesijām, bet arī uzzināt, kā praktiski darbojas lielveikala ceptuve un noliktava, iepazīties ar citām telpām un veikala infrastruktūru. Tāpat jaunieši uzzināja par sev aktuālo tēmu – kādas ir darba iespējas un vakances lielveikalos Rimi vasaras periodā. Ekskursijā piedalījās 23 jaunieši un mentori no Rīgas un Jelgavas.

Programmu vadītāja Jana Priedniece atzinīgi novērtē sadarbības partnera Rimi piedāvāto iespēju apmeklēt Rimi lielveikalu un iepazīstināt ar tā darba specifiku: “Šī ir lieliska iespēja jauniešiem redzēt un saprast, kā tiek organizēts darbs lielveikalā un, kādu profesiju pārstāvji vispār strādā Rimi. Tā kā mūsu programmas jaunieši ir vecumā no 15 – 19 gadiem, tad tieši šajā vecuma grupā darba un prakses iespējas ir ļoti aktuāla tēma. Ceram arī turpmāk organizēt ekskursijas uzņēmumos, kas jauniešiem uzskatāmi attēlo darba ikdienu un profesiju iespējas konkrētajā nozarē.”

Mentor Latvia un Rimi sadarbība ir uzsākta šīgada mentorprogrammas ietvaros. Martā visos Rimi un Supernetto veikalos tika uzstādītas ziedojumu kastītes, kas dod iespēju ikvienam veikala apmeklētājam atbalstīt mentorprogramas darbības attīstību Latvijas reģionos.

Jelgavā, Tukumā un Saldū sāk darboties mentorprogramma jauniešiem

2016. gada 1. aprīlis

31.martā Jelgavā organizācija “Mentor Latvia” atklāja  reģionu mentorprogrammu, kurā turpmāko gadu sadarbosies 38 mentori jeb padomdevēji un jaunieši no Jelgavas, Tukuma, Saldus un Kuldīgas.

Mentorprogrammas būtība ir praktiska un emocionāla atbalsta sniegšana jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta. Ar programmas palīdzību piecu gadu laikā atbalsts sniegts jau 120 jauniešiem. Šīgada programmā kopumā izveidoti 63 mentorpāri: 25 – Rīgā, 14 – Jelgavā, 11 – Saldū, 12 – Tukumā un 1 – Kuldīgā.

Pasākuma laikā mentori pirmo reizi tikās ar saviem mentorējamajiem jauniešiem un iesaistījās dažādās spēlēs, lai iepazītos un apzinātu kopīgās intereses. Turpmāk, tiekoties vismaz divas reizes mēnesī, mentori un jaunieši kopīgi pavadīs laiku, apmeklējot sabiedriskus pasākumus un iesaistoties dažādās aktivitātēs.

Pasākumā ar uzrunām piedalījās arī vairāki sadarbības organizāciju pārstāvji: Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Dace Laukmane un Mentor Latvia valdes locekle, SEB bankas Pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Dace Brencēna.

Mentor Latvia programmu vadītāja Jana Priedniece uzsver programmas nozīmīgumu: “Mentorprogramma ir ļoti aktuāla, ņemot vērā jauniešu, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta, vajadzību pēc emocionālas un praktiskas palīdzības, padomdevēja, kurš uzklausīs, iedrošinās un palīdzēs rast risinājumu gan ikdienā, gan grūtos brīžos. To apliecina arī pētījumos iegūtie dati. Esmu gandarīta, ka programmas darbība attīstās ­– ik gadu apgūstam kādu jaunu reģionu. Šogad programma pirmo ...

25 jaunieši un mentori no Rīgas uzsāk sadarbību

2016. gada 21. marts

 

 

2016.gada 17.martā SEB konferenču zālē notika Mentor Latvia Rīgas mentorprogrammas atklāšanas pasākums, kurā pulcējās mentorpāri no Rīgas. Pasākuma laikā mentori, kuri izvēlēti par padomdevējiem un atbalsta personām, pirmo reizi tikās ar saviem jauniešiem. Šīgada programmā Rīgā kopumā sadarbosies 25 mentorpāri.

Pasākuma Rīgas Biznesa skolas studenti organizēja dažādas spēles, lai palīdzētu mentoriem un jauniešiem iepazīties un apzināt kopīgās intereses, kā arī pārrunāt vēlamās aktivitātes, kurās turpmākajā sadarbības laikā iesaistīties.

Pasākumā piedalījās vairāki sadarbības organizāciju pārstāvji: Zviedrijas vēstniecības Rīgā otrais sekretārs Viktors Sandbergs (Victor Sandberg), SEB bankas pārstāve Dace Brencēna, Rimi Latvija pārstāve Inga Bite, kā arī Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līga Āboliņa.

Mentorprogramma darbojas arī Saldū, Tukumā un sākot ar 2016.gadu – Jelgavā. Lai atbalstītu Mentor Latvia darbības attīstību un izvēršanu reģionos, nepieciešams papildus atbalsts, līdz ar to sākot ar 17.martu Rimi un Supernetto veikalos uzsākta ziedojumu vākšanas kampaņa.

Mentor Latvia ir bezpeļņas organizācija, starptautiskās Mentor organizācijas dalībniece, kuras darbību atbalsta dažādi uzņēmumi un organizācijas. SEB banka ir galvenais sadarbības partneris kopš 2010.gada, kad arī Latvijā tika uzsākta mentorprogrammas darbība. 2016.gadā programmu finansiāli atbalsta arī Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care of Children”. Šīgada programmas ietvaros ir uzsākta sadarbība ...

Mentorprogrammas piektais gads ar lielāku vērienu – vairāk dalībniekiem un jauniem partneriem

2016. gada 17. marts

17.martā Mentor Latvia atklāj Mentorprogrammas piekto gadu ar rekordlielu dalībnieku skaitu – 60 jauniešiem un viņu mentoriem no Rīgas, Tukuma, Saldus un pirmo gadu arī no Jelgavas. Lai emocionāli un praktiski palīdzētu jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsts, tiek uzsākta arī ziedojumu vākšanas kampaņa jaunā programmas sadarbības partnera Rimi un Supernetto veikalos.

“Mentorprogramma kā atbalsta mehānisms jauniešiem, kuriem trūkst ģimenes pleca, kļūst arvien pieprasītāka, īpaši ārpus lielajām pilsētām, līdz ar to cenšamies ik gadu apgūt jaunu Latvijas reģionu. Piemēram, šī gada programmā esam uzsākuši darbību arī Jelgavas novadā. Prieks, ka piecu gadu laikā, kopš Latvijā darbojas Mentor Latvia, programma arvien attīstās un kļūst dzīvotspējīgāka – pieaug interese gan no mentoru, gan jauniešu un sadarbības partneru puses,” Mentor Latvia valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čakste pauž gandarījumu par programmas darbības attīstību.

Pateicoties Mentorprogrammā iegūtajai draudzībai ar padomdevēju jeb mentoru, jaunieši saņem praktisku atbalstu un palīdzību sadzīviskos jautājumos, kā arī tiek motivēti mācīties un uzsākt patstāvīgu, veselīgu dzīvi. Gada laikā mentors ar jaunieti tiekas vismaz divas reizes mēnesī.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pētījums Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpus ģimenes aprūpē apliecina, ka jauniešiem, nesaņemot ģimenes atbalstu, ir problemātiski uzsākt patstāvīgu dzīvi. Liela daļa pētījuma dalībnieku velētos mācīties, bet, uzsākot patstāvīgu dzīvi, to turpina ...

Atskaņas no 2015.gada Mentorprogrammas

2016. gada 16. marts


2016.gada februāra beigās ar mentorpāru kopīgu boulinga turnīru noslēdzās 2015.gada Mentorprogramma Rīgā, Tukumā un Saldū. Kopumā programmā piedalījās 60 mentorpāru.

Esam saņēmuši atsauksmes gan no jauniešu, gan mentoru puses par to, kā dalība mentorprogrammā ietekmējusi, vai pat izmainījusi dalībnieku dzīves viena gada laikā. Piedāvājam ielūkoties dažās no tām.

Jauniešu atsauksmes

Vai dalība mentorprogrammā ir kaut ko mainījusi Tevī, uzskatos, rīcībā?

Es beidzot nesmēķēju, un dabūju labu darbu.

Pati esmu mainījusies pēc šīs programmas.
Kopš iepazinos ar savu mentori, es zinu, ka uz pasaules ir kāds cilvēks, kuram esmu svarīga.

Sastapu jaunus draugus, esmu kļuvis komunikablāks.

Šī programma man ir sniegusi daudz atbilžu uz jautājumiem.

 

Lietas, ko Tu ieguvi/iemācījies mentorprogrammā:

Iemācījos cienīt un uzklausīt citus cilvēkus, viņu padomus.

Uzticēties un rēķināties ar otru cilvēku.

Kā ir justies atbalstītam.

Iemācījos veselīgu dzīvesveidu, angļu valodu un ieguvu darbu.

Sāku saprast, kas ir pieaugušo dzīve.

 

Kāpēc Tu ieteiktu citiem jauniešiem dalību mentorprogrammā?

Tas ir kā piedzīvojums, kurā var iegūt jaunas emocijas un pieredzi.

Var iegūt jaunas zināšanas, draugus, un forši un lietderīgi pavadīt laiku ar savu mentoru.

Iesaku piedalīties un nepadoties.

Ir ar ko pavadīt kopā forši laiku, nevis sēdēt mājās un neko nedarīt.

Dalība palīdz jauniešiem iepazīties ar ...